Turneringsbestemmelser 2017-12-06T14:59:47+00:00

Komiteen jobber fortsatt med ferdigstillelse av RankedIn og vil kontakte klubbene fortløpende for gjennomgang av programmet. Fokuset vil være på klubbene som skal arrangere turneringer i oktober/november først.

Inntil RankedIn er fullstendig oppe å går vil det være mulig å bruke Tournament Software (særskilt for turneringene i september). Resultatene sendes da til komiteen som lager disse turneringene i RankedIn for oppdatering av rankingen. Komiteen har som ønske å ha dette oppe å gå slik at oppdatert ranking per 1. oktober vil være etter ny rankingstandard og vises gjennom RankedIn.

Oppdatering av rankingen skjer hver mandag.

Turneringsbestemmelser 2017-2018

Bonuspoeng NSqF nytt turneringsoppsett 2017

Veiledning nytt turneringsstruktur og bonussystem