Sportskomité 2017-08-25T10:03:07+00:00

Sportskomitéen (SPOK) består av:

Leder:
Nils Kristian Bø
Mobil: 971 66 567
E-post: nils.kristian.bo@no.ey.com
Medlemmer:
Brian Phillips
Mobil: 982 65 636
E-post: niblick@mac.com
Jon Rune Trengereid
Mobil: 458 04 050
E-post: post@optimofoto.com
Steinar Gangsø
Mobil: 995 62 806
E-post: steinar.gangsoe@outlook.commailto:steinar.gangsoe@outlook.com
Sportssjef:
Lauren Selby
Mobil:
E-post: lauren@offthewallsquash.co.uk

Komitéen har ansvar for å:

  • Hovedansvar for junior – og seniorspillere tilknyttet NSqF.
  • Planlegge og gjennomføre sesongen sammen med Sportssjef / Landslagstrener og Turneringskomiteen. Samlinger foreslås til Turneringskomiteen før approberte turneringer settes opp. I arbeidet ligger målsetninger, retningslinjer og budsjett.
  • Sammen med regionstrenere og klubbtrenere arbeide med rekruttering av talent lokalt.
  • SPOK er sammen med sportssjef / landslagstrener ansvarlig for uttak til landslaget og internasjonale turneringer. Komiteen og sportssjef / landslagstreners oppgave er også å evaluere hvorvidt deltagelse i internasjonale turneringer er hensiktsmessig og i samsvar med komiteens langtidsplaner. Spillere som står utenfor landslaget kan stille på internasjonale turneringer etter eget ønske, om annet ikke er fastlagt, men all påmelding må gå gjennom forbundet. I deltakelse til EM og VM er det bare forbundet (SPOK) som kan ta ut spillere som får delta.
  • Kriterier for stipend klargjøres og legges frem for innstilling til styret.
  • Innstilling til utøverstipend legges frem for styret for godkjenning.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.