Turneringskomité 2017-08-25T10:03:22+00:00

Turneringskomitén består av:

Leder:Lars Erik JacobsenMobil: 934 89 624E-post: larserik.jacobsen@squash.no Medlemmer:Lars KlæningMobil: 473 51 917E-post: larsladsten@gmail.com
Dung TranMobil: 922 29 922E-post: jummen@gmail.com
Stian SoliMobil: 456 04 513E-post: raae76@hotmail.com

Komitéen har som ansvar å:

  • Sette opp kriterier for tildeling av fremtidige mesterskap og forslag om tildeling legges frem for innstilling til styret innen 1. mai.
  • Sette opp aktivitetskalender i samarbeid med sportskomiteen og sportssjef før sesongstart og presentere for styret innen 1. mai.
  • Revidere turneringsregelverk foran hver sesong som legges fram for styret til endelig godkjenning innen 1. august.
  • 1 måned i forkant av turneringer kontakte turneringsansvarlig med presentasjon av sjekkliste for planlegging og gjennomføring av turnering og vise til utfyllende turneringsbestemmelser som ligger på www.squash.no.
  • Holde kurs i Tournament Software.
  • Vurdere bruk av alternative program for avholdelse av turneringer og rangering.
  • Gjennomføre prøveprosjekt ranking sesongen 2016-2017.
  • Innkreving av lisens.
  • Oppdatere nasjonale rankinglister.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.