Strategiplan(langtidsplan 2017-09-25T09:18:55+00:00

Norges Squashforbunds langtidsplan fra 2016 til 2020 finner du her.

NSqF Strategisk Plan 2017-2020

Presentasjon fra strategimøte NSqF styret-komiteer sept 2017