Lov og bestemmelser 2017-10-13T12:54:24+00:00

Norges Squashforbund (NSqF) ble stiftet i Oslo 20. desember 1978 og offisielt anerkjent som idrett ved Idrettstinget i 1980. Etter ny lovnorm vedtatt av NIFs Ting 2015, ble forbundets lov og bestemmelse revidert og godkjent på forbundstinget 12. mars 2016, samt av NIF 29. april 2016

Norges Squashforbund – Lov og bestemmelser datert 12. mars 2016

NSqF’s bestemmelser om barneidrett

NIFs barneidrettsbestemmelser