Utmerkelser 2017-12-01T13:13:02+00:00

Styret har vedtatt at forslag til følgende utmerkelser skal bringes inn til styret av følgende komiteer:

Årets juniorspiller på NM jr – landslagstrener/sportskomiteen innstiller 01.03

Årets trener på NM sr – landslagstrener/sportskomiteen innstiller innen 01.01

Årets klubb på NM sr – klubbutviklingskomiteen innstiller innen 01.01

 

Æresmedaljer

I forbindelse med Tinget / Årsmøte kan det deles ut en æresmedalje (ikke nødvendigvis hvert år) til en person som har fremmet sporten over lang tid, sportslig eller administrativt og utmerket seg spesielt i forhold til dette.

Følgende personer har mottatt Særforbundets æresmedalje:

1991     Hans Henrik MerColl, Lysaker Squashklubb
1992     Per Tyvand, Sagene Squashklubb
1994     Hans Ligner, Lysaker Squashklubb
1995     Reidun Ribesen, Hafrsfjord Squashklubb
1999     John Garner, Grorud Squashklubb
2001     Elin Blikra, Bergen Squashklubb
2003     Tom Lohre Hansen, Sagene Squashklubb
2010     Stefan Zaborowski, Bærum Squashklubb
2016     Ida F. Sønju, Lysaker Squashklubb
2016     Stig Olsen, Oslo Squashklubb
2016     Janne Lofstad, Lysaker Squashklubb


Årets juniorspillere

STATUTTER TIL VANDREPOKAL FOR ÅRETS JUNIOR SPILLER

Det utdeles årlig en vandrepokal til en pike og en guttespiller, uansett aldersklasse, som har utmerket seg med:

• Sportslig framgang

• Positive holdninger

• Forbilde for andre spillere

Vedtatt av Juniorkomiteen 13. mars 2005

Følgende juniorspillere har mottatt utmerkelsen for årets juniorspiller:

2005     Lotte Eriksen, Hafrsfjord Squash og Lars Erik Wikdahl, Steinkjer SK

2006     Amanda Åkesson, Bergen SK og Anders Endresen Løe, Steinkjer SK

2007     Karoline Hegbom, Vangen SK og Simon Norstad, Bærum SK

2008     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Sigurd-Martinius Stray, Bærum SK

2009     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Håkon Standal, Bærum SK

2010     Sarah Fjellgaard Thomassen, Lovund SK og Anders Røst, Bærum SK

2011     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Trym Åkerstrøm Aasness, Bærum SK

2012     Andrea M Fjellgaard, Lovund SK og Filip Pinto, Moss SK

2013     Bjørn Rune Wilson Østerhus, Hafrsfjord SK

2014     Lotte Flesjø Toverød, Moss SK og Mathias Røhne Sträng, Moss SK

2015     Madeleine Hylland, Bærum SK og Gard Åckerstrøm Aasness, Bærum SK

2016     Madeleine Hylland, Bærum SK og Nicolai Bø, Bærum SK

2017     Madeleine Hylland, Bærum SK og Jesper Phillips, Moss SK


Årets klubb

Forbundet har vedtatt at de fra sesongen 2012 – 2013 vil premiere én klubb årlig med kr 5000. Denne utmerkelsen skal deles ut på Senior NM hvert år. Det er landslagstrener, sammen med styret, som velger årets klubb. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Økende aktiviteter i klubben
  • Aktive junior- og seniorspillere i klubben
  • Medlemskap til forbundet innbetalt

Følgende klubber har mottatt utmerkelsen for årets klubb:

2012     Moss Squashklubb

2013     Hafrsfjord Squashklubb

2014     Moss Squashklubb

2015     Bærum Squashklubb

2016     Bergen Squashklubb

 


Årets trener

Forbundet har vedtatt at de fra sesongen 2012 – 2013 vil premiere én trener årlig med en gave på ca kr 1000. Denne oppmerksomheten skal deles ut på Senior NM hvert år.

Følgende trenere har mottatt utmerkelsen for årets trener:

2012     Brian Phillips, Moss Squashklubb

2013     Stefan Zaborowski, Bærum Squashklubb

2014     Brian Phillips, Moss Squashklubb

2015     Mark Hornby, Landslagstrener

2016     Signe Hjartland, Larvik Squashklubb