Det er mye aktivitet på forbundsnivå og det er krevende å få aktivitetskalender til å gå opp. Det skal tas hensyn til alle ønsker fra klubber, utenlandske turneringer, samlinger på landslags- og regionsnivå, samt ferier og konfirmasjonshelger og det hele. En stor takk til Turneringskomiteen og Sportskomiteen som har fått alt på plass. Legg merke til at Larvik Junior Open endres fra 12.-14. oktober til 26.-28. oktober pga Nordic Junior Open.

NM Senior vurderes flyttet til uke 26 i 2019, alternativ helg er 25.-27. januar. Dette på grunn av NM veka som skal arrangeres i Stavanger, et samarbeid mellom NRK TV og NIF. Det er et tilbud spesielt rettet til mindre idretter som deltar med et nasjonalt mesterskap, dette er et krav, og der garanteres dekning av finaler på NRK TV pluss mulighet for mer. Vi ser for oss en glassbane på Torget i Stavanger i godværet og tror det kan skape entusiasme rundt sporten vår. Forbundet ønsker en høringsrunde blant våre aktive spillere om dette er ønskelig og gjennomførbart. Dette blir endelig avgjort på styremøte 09. september. Se programmet for Norges første NM veka og les mer på https://www.nm-veka.no/

Turneringsbestemmelsene har vært på høring i klubbene og er revidert av Turneringskomiteen og godkjent av styret. Forbundet har en klar forventning om at disse skal følges, ansvaret ligger her hos klubbledelsen som har søkt på turneringer. Turneringskomiteen eller kontoret bistår gjerne. Kontoret vil etter ferien sende ut til alle klubber turneringsbestemmelsene samt de logoer som skal på invitasjoner.