Det gis 50% søskenrabatt til andre søsken ved deltagelse på alle samlinger, sommerleire arrangert av NSqF og ved uttak til internasjonale turneringer.

 

European Squash Federation events calendar 2018.

 

Her finner dere ESF Code of Conduct som gjelder både junior, senior/master og ressursene rundt spillerne https://www.europeansquash.com/news/124247/Code-of-Conduct

Følgende turneringer vurderes deltakelse for sesongen 18/19:

Høst 2018:

28.-30. september 2018: Danish Junior Open

11.-14. oktober 2018: Nordic Junior Open

Vår 2019:

28. februar – 3. mars 2019: German Junior Open

3.-6. april 2019: EM Senior Team Championships level 3

13. – 21. april 2019: EM U19

9. – 12. mai 2019: EM U17/EM U15