Det gis 50% søskenrabatt til andre søsken ved deltagelse på alle samlinger, sommerleire arrangert av NSqF og ved uttak til internasjonale turneringer.

 

Sommerleire 2018

Sommerleire i Norge:

26. – 28. juni, Lysaker (kun spesielt inviterte)

 

Sommerleire i Sverige:

  1. – 07. august åpen Malmø U13-U15-U17
  2. –  12. august åpen Malmø U17-U19-U23

Linken ligger med info fra i fjor http://www.squashcamp.se/ ny link kommer

 

Sommerleire i England:

29.07. – 05.08. Lee-on-Solent – Hampshire åpen (arrangeres av NSqF)

05.08. – 12.08. Lee-on-Solent – Hampshire åpen (arrangeres av NSqF)

https://www.lostclub.co.uk/

Invitasjon sommerleir England

Program sommerleir England