Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak og ber dere lese informasjonen Norges Idrettsforbund har sendt ut. Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

Bente Stavenes
Generalsekretær