Egentrening for Squashklubbers medlemmer

Det har i lengre tid vært ulik praksis og fortolkning rundt covid-19 forskrifter og særlig hva gjeler organisert og ikke organisert idrettsaktivitet. Norges Squashforbund har sammen med flere ikke-kontaktidretter i lengre tid ment at egenorganisert aktivitet gjennom booking sikrer bedre kontroll- og sporingsmuligheter. […]

Av |2021-04-16T15:59:07+02:0016. april 2021|Forbundet informerer|

Veteran-NM utsatt til over sommeren

På grunn av smitte utviklingen den senere tiden og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av turneringen har arrangør i samråd med NSQF kommet frem til at Veteran NM utsettes til etter sommeren. Ny ønsket dato for turneringen er satt til 10.-12. september 2021, men endelig arrangementsdato vil presenteres i neste sesongs terminliste som kommer i mai.

Av |2021-04-05T11:01:49+02:0005. april 2021|Forbundet informerer|

Koronavettregler Norges Squashforbund

Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Våre retningslinjer vil bidra til trygg gjennomføring av trening og arrangement. Slik situasjonen er i dag vil noen klubber leve mer som «normalt», mens andre blir hardere rammet. Vi står sammen i denne dugnaden- og gleder oss til vi kan åpne opp for all aktivitet igjen 100%. I mellomtiden er det viktig at alle gjør sitt for å bidra til å redusere smitte.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NB! Norges Squashforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Klubbens kommune kan ha strengere regler som klubben må forholde seg til. Alle klubber må derfor også sette seg inn i sin kommunes koronavettregler.

Presiserer at det er strengeste tiltak som gjelder, sett dere derfor godt inn i lokale myndigheters retningslinjer. 

[…]

Av |2021-03-26T12:47:45+01:0026. mars 2021|Forbundet informerer|

Samordnet rapportering

Litt usikker på Samordna rapportering? NIF inviterer til en gjennomgang av hvordan det gjøres og hvorfor det gjøres.

Idrettslaget får en praktisk gjennomgang av Samordna rapportering. Hvordan gjør man det, og hvorfor gjør man det?

Innom:

  • Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer. Hva er egentlig forskjellen?
  • Svare på spørsmåla fra NIF og Særforbund
  • Oppdatering av kontaktinfo og styret
  • Melding til BRREG.

Etter hver bolk vil det bli gitt 5 minutter til å trykke selv før man går videre. Poenget der er ikke at man nødvendigvis skal bli ferdig, men at man blir trygg på systemet.

Påmelding her (innen 25.04 klokken 18:00)

Av |2021-03-26T12:47:03+01:0024. mars 2021|Forbundet informerer|

Junior-NM utsettes

På grunn av smitteutviklingen den senere tiden og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av turneringen har arrangør i samråd med NSQF kommet frem til å utsette Junior-NM på ubestemt tid. Ny arrangementsdato vil presenteres i mai. […]

Av |2021-03-16T14:15:46+01:0016. mars 2021|Forbundet informerer|

Turneringssøknad

Vi ønsker å informere om at turneringksomiteen er i gang med sitt arbeid, og ønsker flere arrangører til kommende sesong. Fristen for å søke om turnering er 1.Mars 2021.

Vi håper flere ønsker å arrangere turneringer kommende sesong. Kontakt turneringskomiteen på turneringskomiteen.nsqf@gmail.com hvis dere har noen spørsmål. Søknadsskjema finner dere på;
https://squash.no/for-klubber/turneringssoknad/

Av |2021-02-25T13:56:50+01:0014. februar 2021|Forbundet informerer, Turneringsrapporter|

Squashforbundet slår et slag for gjenåpning

Norges Squashforbund har tatt et initiativ til å fronte gode argumenter for differensiert gjenåpning av idretten i Norge. Vi har sammen med 20 andre særforbund oversendt brev og argumenter til NIF som kan brukes for å skape forståelse for hvorfor og hvordan vi vil sørge for at det kan være trygt å gjenåpne en rekke idretter. Dette felles initiativet har Aftenposten løftet frem i dagens avis. https://www.aftenposten.no/sport/i/bn7Olg/20-saerforbund-ber-regjeringen-endre-nasjonale-idrettsregler-vanskel   […]

Av |2021-02-11T12:26:25+01:0011. februar 2021|Forbundet informerer|
Gå til toppen