Turneringssystem

Forbundet har besluttet å utsette oppstart av nytt turneringssystem til 1. november, dvs at Tournament Software brukes tom oktober. Vi jobber fortsatt med ferdigstillelse av RankedIn og klubbene vil bli kontaktet i prioritert rekkefølge for opplæring av programmet. Turneringskomiteen vil se til at ranking for september og oktober vil bli manuelt oppdatert. For øvrig vises til nye turneringsbestemmelser for sesongen 2017-2018. De finner du her.

Vi ber dere ta kontakt med turneringskomiteen ved spørsmål.

Av | 2017-10-02T09:15:20+00:00 15. september 2017|Forbundet informerer, Turneringer|

PSA Closed Satelite – Bærum Open – Endret påmeldingsfrist til 15.11.2015

Vi viser til invitasjon til Bærum Open den 20. til 22. november på Sentrum Squash & Fitness. For å tilfredsstille kravene til en PSA Closed Satelite turnering er vi nødt til å endre påmeldingsfristen for PSA Closed Satelite klassen til søndag 15. november kl. 22. Beklager dette!

UANSETT – MELD DERE PÅ – VI HÅPER Å KUNNE FYLLE EN 32 TREKNING I PSA ClOSED SATELITE TURNERINGEN.

Av | 2015-11-11T18:20:18+00:00 11. november 2015|Forbundet informerer, Turneringer|