Vi oppfordrer våre spillere til å delta på turneringer som avholdes i de nordiske landene. På Nordisk møte i februar ble det diskutert å lage en ordning med PSA turnering i alle Nordiske land.

Mer info finner du her: Closed Satellite Finland