Oppdatert informasjon om forbundets coronavettregler

Myndighetene har fra 7. mai gitt ytterligere rom for åpning av norsk idrett, og NSqF er svært fornøyd med mulighetene dette gir for å starte opp igjen treningsaktiviteten i idrettslagene. Vår idrett er ikke en kontaktidrett, og dette medfører derfor gode muligheter for å spille squash, også på ordinært vis. Selve reglementet i Squash definerer hvordan spillet regulerer kontakt og obstruksjon mellom spillerne, gjennom «let-regelen». NSqF har forespurt NIFs beredskapsgruppe og FHI om rådgivning til å åpne for ordinært spill. Vi kommer tilbake til dette så fort vi får avklart spørsmålet.

Derfor tør vi nå håpe på at aktiviteten på generelt plan kan starte opp igjen ganske snart, men innenfor tydelige retningslinjer. Allerede til mandag vil NIF og helsemyndighetene utarbeide en ny veileder for idretten, med fokus på hall, ball og kontakt. NSqF vil avvente våre oppdateringer til vi får siste oppdatering og rådgivning. I mellomtiden forholder vi oss til Coronavettreglene du finner nedenfor.

Forbundet understreker at det er klubbenes, og sentereiernes ansvar å påse at deres medlemmer er informert om, og forstår retningslinjene for trening og spill i deres haller og tilrettelegge slik at myndighetenes retningslinjer kan følges. Renholdsrutiner og øvrige smittevernsrutiner må etableres. Klubbene kan gjøre nødvendige innstramminger der det er nødvendig ut ifra en vurdering om deres anlegg tillater at reglene kan etterleves. Klubbstyrene er ansvarlige på vegne av sin klubb, og hver enkelt spiller må være sitt ansvar bevisst. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner har særlige regler for åpning av idrettshaller, som overprøver NSqF sine coronavettregler.

NSqF vil i løpet av den neste uken gjøre nye vurderinger for oppstart av ordinær kampaktivitet og turneringer. Vi avventer NIF og helsemyndighetene sine oppdaterte retningslinjer. Vi vil samtidig gjøre en vurdering vedrørende turneringsspill.

Coronavettregler for Norges Squashforbund:

• Kun friske personer uten symptomer kan spille
• Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
• Det kan ikke være flere enn 20 personer i en gruppe inkludert trener
• Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
• Det oppfordres til egentrening og parvise øvelser, ordinært spill kommer vi tilbake til når NIF og FHI gir oss svar på vår henvendelse.
• Bruk kun eget utstyr
• Ballen kan benyttes av begge spillerne
• Bruk Antibac og grundig håndvask før, under og etter trening
• Garderober skal ikke benyttes
• Toaletter kan åpnes, men skal hyppig og grundig renholdes
• Alle forholder seg til myndighetenes råd

NSqF følger råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og fra NIF, og vil fortløpende oppdatere våre anbefalinger ved behov. NIFs oppdaterte retningslinjer finner man her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Forbundet ønsker å henstille alle våre medlemmer til å være ansvarsbevisst i forbindelse med oppstarten av aktiviteten. Dugnaden er ikke over, men vi får nå mulighet til å vende tilbake til våre idrettsanlegg.

Med vennlig hilsen
Styret og Generalsekretær