Turneringsbestemmelser 2020-2021

Rankingpoeng i turneringer

I forbindelse med innføring av RankedIn og modernisering av turneringsstruktur og bonussystem
er det behov for en gjennomgang av de nye spillereglene.

Dette blir en kort innføring i de viktigste forskjellene.
1. Poenggrunnlaget baseres på turneringer spilt de siste 12 månedene. «12 måneder
roterende».
2. Dine seks beste turneringer er tellende.
3. Sluttplassering i turneringen avgjør antall rankingpoeng.
4. Turneringsstrukturen er hierarkisk. Sjekk turneringsbestemmelsene for detaljer. (Diamant,
platinum, gull, sølv og bronse).
5. Fast 16-trekning i eliteklassen for platinum-turneringer og fortrinnsvis for eliteklassen i gull-turneringer.
6. Fra 2018 blir det innført minimum-pengepremier for de forskjellige turneringstypene. Klubbene kan søke om type turnering.
7. VI ønsker å trigge aktivitet. Flere og bedre spillere. I tillegg til Diamant (NM), platinum og gull får klubbene mulighet til å søke om sølv- og bronseturneringer som også vil telle i ditt rankinggrunnlag, men dog med lavere bonusgruppe (se turneringsbestemmelser). Alle klubbene får mulighet til å registrere sitt klubbmesterskap som bronseturnering. Sølv- og bronseturneringer kan arrangeres samtidig som turneringer med høyere status.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hvordan vi forholder oss til ranking for langtidsskadede spillere.

Det er ønskelig å avholde PSA-turneringer årlig der vi aktivt vil søke å tiltrekke oss utenlandske spillere.

Ved seniorturneringer med status platinum, vil juniorklassene samme helg ha gullstatus. Dette for at de beste juniorene skal kunne prioritere. Dette er også etter landslagsledelsens ønske. Junior-platinum vil kunne avholdes når seniorturneringer har gullstatus.