Norges Squashforbund ønsker å tilby funksjonshemmede en mulighet for å bli kjent med, eller komme videre med squash gjennom tre tilrettelagte treningssesjoner med kvalifisert trener og utstyr betalt av forbundet. Vi ønsker innspill fra funksjonshemmede eller deres hjelpere til å skape tilbud som på beste måte kan virke motiverende, gøy og utviklende både fysisk og sosialt såvel som potensielt konkurransemessig for den enkelte.
I 2013 ønsker vi å sette igang flere hyggelige aktiviteter for å rekruttere flere spillere med fysiske eller psykiske utfordringer. Vi oppfordrer både sentre, klubber og spillere til å ta kontakt med oss i komiteen.
Forslag til slike tiltak er:

«Squash – Trening og Moro for ALLE!»

Sosiale kvelder på sentrene eller klubbene rundt i landet for spillere av ulik funksjonshemming sammen med funksjonsfriske elitespillere/juniorspillere.
Litt demonstrasjon av teknikk, litt spilling med en elitespiller og så avslutter vi med pizza og brus til deltagerne. Alt i veldig uformell stil.
NM for Døve: Dette ble forsøkt gjennomført i 2012, men ble avlyst grunnet manglende åmelding. Vi regner med å få det gjennomført i år.
Døvetegn-kurs for trenere og dommere.

Ta kontakt med forbundskontoret ved Bente Stavenes, squashforbundet@nif.idrett.no.