Norges Squashforbund ønsker tilrettelegger for Parautøvere og har nedsatt en komite som arbeider med dette.

Komiteen har ansvar for:

–      Tilrettelegge for Parautøvere

–      Rekruttere flere parautøvere, og stimulere til integrering med andre spillere

–      Forbedre tilgjengeligheten i eksisterende anlegg

–      Veilede i tilpasning av utstyr

–      Tilrettelegge for konkurransespill

Kontakt vår Parasquashkomité:

Marianne Hylland

Epost: mat-hyl@online.no

Telefon: 905 95 385