Sportskomitéen (SPOK) består av:

Leder:
Nils Kristian Bø
Mobil: 971 66 567
E-post: nils.kristian.bo@no.ey.com
Medlemmer:
Stein Erik Knoph
Mobil 992 16 740
E-post: seknoph@gmail.com
Karoline Hegbom
Mobil 932 04 059
E-post: khegbom@gmail.com
Sportssjef:
Lauren Selby
Mobil:
E-post: lauren@offthewallsquash.co.uk

Komitéen har ansvar for å:

  • Hovedansvar for junior – og seniorspillere tilknyttet NSqF.
  • Planlegge aktivitetskalenderen, herunder både approberte turneringer og samlinger i samarbeid med sportssjef/landslagstrener og turneringskomiteen, og presentere til GS innen 31. mai og videre til styret. I arbeidet ligger målsetninger, retningslinjer og budsjett.
  • Gjennomføre sesongen sammen i samarbeid med sportssjef/landslagstrener og turneringskomiteen.
  • Sammen med regionstrenere og klubbtrenere arbeide med rekruttering av talent lokalt.
  • SPOK er sammen med sportssjef / landslagstrener ansvarlig for uttak til landslaget og internasjonale turneringer. Komiteen og sportssjef / landslagstreners oppgave er også å evaluere hvorvidt deltagelse i internasjonale turneringer er hensiktsmessig og i samsvar med komiteens langtidsplaner. Spillere som står utenfor landslaget kan stille på internasjonale turneringer etter eget ønske, om annet ikke er fastlagt, men all påmelding må gå gjennom forbundet. I deltakelse til EM og VM er det bare forbundet (SPOK) som kan ta ut spillere som får delta.
  • Kriterier for stipend klargjøres og legges frem for innstilling til styret.
  • Innstilling til utøverstipend legges frem for styret for godkjenning.
  • Medlemmene av komiteen skal ha god kunnskap om barneidrettsbestemmelsene og forbundets Antidoping Handlingsplan.