Utdanningskomité 2017-08-25T10:03:42+00:00

Utdanningskomitéen består av:

Leder:
Bente Stavenes
E-post: bente.stavenes@nif.idrett.no
Mobil: 901 41 314
Medlemmer:
Alice Boyd
E-post: alice.catriona.boyd@gmail.com
Mobil: 928 10 970
Jesper Phillips
E-post: jesperphillips@gmail.com
Mobil: 906 12 556

Ansvaret til denne komiteen er nå underlagt forbundskontoret.

Komitéen har ansvar for å:

  • Etablere årsplan for kurstilbud innen 20. juni.
  • Utforme og gjennomføre kurstilbud av sportslig og faglig karakter og registrere disse for godkjenning av NIF.
  • Utdanne klubbtrenere.
  • Utdanne dommere.
  • Bruke Idrettskretsene aktivt for kursing administrativt i klubbene.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.