NIF har i dag sluppet viktig informasjon om krisepakken som støtter idretten. Arrangører som har måttet avlyse, flytte eller stenge sine arrangement anbefales å se gjennom veiledningen, og søke om kompensasjon for eventuelle tapte billettinntekter, deltakerutgifter og merutgifter.

Les mer om krisepakken på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/

Med ønske om en god påske
Norges Squashforbund