Det er nå nesten 3 år siden jeg fikk tillit fra dere, de tillitsvalgte i klubbene, til å lede et av de mest spennende og flotteste særforbund som Norge har, NSQF. Jeg gikk ambisiøst inn i forbundet med en visjon om at vi skulle, og måtte bli FLERE OG BEDRE. Blir vi FLERE OG BEDRE, så ville støtten komme gjennom diverse kilder, ikke minst økt støtte fra NIF/Staten. Når ressursene kommer, så har ledelsen og styret vært helt klar; økte ressurser vil gå til klubbutvikling, støtte til flere trenere, landslag og til slutt stipender til de beste spillerne. Da blir vi også mye bedre.

Vi har i alle år hatt gleden og privilegiet av å holde til i Stavanger, hvor vår strålende og hardt arbeidende General Sekretær, Bente Stavenes har holdt i alle trådene siden høsten 2015. En av tingene jeg har lært fra næringslivet har vært at det ikke er mulig å drive en butikk helt alene, så det å bli flere, minimum 2 i administrasjonen er helt nødvendig, da det både driftes og bygges. Dette er et mål for GS og styret.

Da Norges Idrettsforbund i 2018 åpnet for muligheten for direktemedlemskap i forbund, og «enklere klubbdrift», så ble dette et viktig prosjekt for meg og styret, da det passet utrolig godt inn i vår strategi.

Mulighet til å bli flere i administrasjonen gjennom NIF støtte, samt vi kunne finne nye måter å knytte alle aktive squash spillere til vår sport, klubber og forbund.

Takket være et visjonært styre og ledelse, så ble arbeidet med å bli FLERE OG BEDRE bygget på strategien om direktemedlemskap og Klubbutvikling. For å få dette til, så måtte forbundet søke allianser med eierne av senterne, og da med den største kjeden, som også hadde utviklet et meget godt digital verktøy for aktivitet, ranking, streaming og klubbdrift. I 2017 inngikk vi en intensjon avtale med SQF, som bl.a. medførte at i deres sentere, ble alle som spilte regelmessig squash, automatisk ble medlem av senterets klubb. Dette forsøkes nå gjennomført over hele landet. Om vi får dette til så vil vi få en utrolig vekst i antall medlemmer, og vi jobber hardt for å få denne ordningen godkjent sentralt i NIF.

Da det vil bety en markant økning i medlemsmassen, så blir det utrolig viktig at alle våre klubber har kontroll på det formelle, herunder et styre og at nødvendige rapporter blir sendt inn. Det ser ut som om medlemsmassen må registreres i NIF’s Klubb admin. Mer info om dette vil komme, og vi vil hjelpe til med dette så godt vi kan.

Squash som en stor og økende verdensidrett, går i 2019 inn med noen utrolig spennende muligheter. Begge mulighetene er sikkert litt ukjent , men jeg garanterer at vi står ovenfor noen virkelige store muligheter.

Den ene heter Interaktiv squash, og jeg personlig mener at det er det største som har hendt vår idrett.

Vi får datamaskin, en rekke kameraer, lasere -prosjektor og AI (artificial intelligence) inn i idretten. Dette vil medføre at barn og ungdom for første gang kan leke på banene (gaming), mens våre aktive/beste spillere/trenere kan få digitale verktøy for å bli bedre. Ingen annen idrett har bedre muligheter for å utnytte det digitale verktøyet for å ha det gøy og bli bedre. Dessverre har verktøyet en høy kostnad, men ingen har bedre forutsetning til å få dette til, enn forbundet og våre klubber. Om vi sammen kan bidra til at dette verktøyet blir finansiert og installert på banene/sentrene, så vil vi alle vinne. Dette gjelder i høyeste grad også senter eierne, som kan få nye kunder og høy aktivitet

Det andre store som vil/kan skje i 2019, er at Squash blir en Olympisk idrett. Det å være Olympisk Idrett er noe helt annet enn det å ikke være det. Squash verden har gått sammen for å sikre at vi vil bli godtatt, og Paris 2024 er målet og drømmen.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle frivillige som gjør det mulig å drive våre klubber, konkurranser og forbund.
En stor takk også til SQF, vår partner for både å økt medlemsmasse, og ikke minst økt aktivitet/synlighet gjennom digitaliseringen.

Ha et fantastisk squash år

Otto Kalvø
President NSqF