I fjor etablerte vi kompetansehelg i september med tanke på at det skulle bli et årlig arrangement. Vi har fått gode tilbakemeldinger og ser at det er ønske om samlinger for kompetanseutvikling på flere nivå.

Den vil bli arrangert 8.-9. september i Oslo. Nærmere beskjed om påmelding, program, sted og tider kommer i neste uke.

Trenersamling for klubbtrenere lørdag oppstart kl 11 –søndag avslutning kl 17,  Ledet av Matt McFahn og Lauren Selby, regionstrenerne deltar. Alle klubber kan delta med en trener som forbundet dekker billigste flyreise til. Bestill gjerne billett snarest. Flere trenere fra samme klubb kan delta hvis plass for egen reiseregning.

Dommerkurs søndag.

Mulig vi får til workshop med RankedIn.

Styret og komiteene vil ha strategisamling lørdag og styret vil ha sitt styremøte søndagen.