Forbundet har gleden av å ønske velkommen til Ledermøte 2019, dette vil bli avholdt 11. mai kl 10-15 i Oslo, på kontoret hos vår president Otto Kalvø. Saksliste er sendt alle klubber.

Alle klubber, komiteer inviteres, vi håper dere alle ser verdier av å være tilstede og følge utviklingen i forbundet vårt og samtidig hilse på medlemmer fra andre klubber.

For klubber dekker forbundet reiseutgifter for 1 person. For tilreisende som ikke rekker fly frem og tilbake samme dag dekkes en hotellnatt.

Sportsreiser kan bestilles her, navneendring kan gjøres opptil 24 timer før avreise, velg Squashforbundet https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/

Hotell kan bestilles her https://www.scandichotels.no/

Vi oppfordrer tilreisende å bruke lokaltog som bruker 27 minutter til Nasjonalteateret og koster halvparten av Flytoget, billett kjøpes på Ruter eller NSB app, 4 soner.

Reiseregning sendes inn i ettertid til kontoret.

Påmelding er ønsket til bente.stavenes@nif.idrett.no i god tid på grunn av bevertning. Siste frist 27. april.

Velkommen!