Vedlagt finner dere et skriv angående deltagelse i NM veka og en eventuell flytting av NM SR til uke 26 i 2019. Jeg ber dere alle lese dette, lese om NM veka og følge med på NRK sendingene neste uke for å danne dere et bilde av mulighetene vi her har. Skrivet går til alle klubber, komitemedlemmer, landslag og styret. Klubber kan gi tilbakemelding. Komiteene bes drøfte dette og komme med en tilbakemelding. Sportskomiteen bes om en tilbakemelding fra landslagspillere og landslagstrener. Tilbakemelding sendes undertegnede innen torsdag 30. august og vil bli diskutert på strategisamlingen med komiteene i forkant av styrets møte 09. september hvor avgjørelsen vil bli tatt.

NM veka 2019 høring

Bente Stavenes
Generalsekretær