Vi ønsker å minne klubbledelse og turneringsledelse om Turneringsbestemmelsene angående juniorers pålagte bruk av briller og sørge for at dommerne ved turneringer har kunnskap om følgende og kan følge dette opp.
Før og under turnering
5. Det er påbudt for alle juniorspillere å bruke godkjente beskyttelsesbriller under turneringer. Dette gjelder også når en juniorspiller deltar på senior turneringer og på treninger/samlinger i regi NSqF.
Sjekk WSFs påminnelse her. Kanskje noe å tenke på for alle!