Kjære alle Squash ildsjeler

Velkommen til det 34. Squashtinget i kongeriket Norge. Tusen takk for at dere stiller opp, enda en gang.

Verden, Norge, Squashen og hver og en av oss, opplever veldig spesielle tider akkurat nå.  Hvordan det vil gå, vil bare fremtiden vise, men det vi sikkert alle her kan være enige om, er at vi alle trakk gull-loddet når vi ble født i dette landet.

Som nevnt så er det spesielle tider, også for squash. Som alle vet så er alle aktiviteter i inn og utland stoppet, og utfordringen vi som idrett står ovenfor, er meget krevende.  At våre unge og eldre eliteutøvere ikke kan trene på sin sport er selvfølgelig negativt. Vi kan risikere at våre talenter stopper opp i sin utvikling og enda verre, gir opp sin karriere. Våre 38 klubber er også til en viss grad skadelidende, men slik vi forstår det, så er det noenlunde under kontroll. Vår STORE utfordring er hva som kan skje med alle landets trenings-/squashsentre, hvor nesten all vår aktivitet foregår. Egenkapital og inntjening er slik vi forstår forholdsvis lav, og risikoen for oppbud/konkurs er overbærende. Dersom ikke aktiviteten kommer i gang raskt, så kan vi stå ovenfor store omstruktureringer som kan være til stor skade for alle. Selv om bildet ser meget skremmende ut, så er det slik med kriser at det også kan gi muligheter. Squash ledelsen og styret vil få et stort ansvar for å både  monitorere og navigere i farvannet som kommer. Her er mange skjær og mange havner å se opp for.

Squashforbundet er som dere ser fra styrets årsberetning og rapportene, i en meget god situasjon med tanke på det finansielle og idrettslig aktivitet. Vår GS Bente har stått som et bauta i de siste 4 år, men. ganske alene fra sitt kontor på Idrettens hus i Stavanger. Gjennom hennes tid så har forbundet utviklet seg fantastisk fint, med mange nye høydepunkter. Økonomien har blitt kraftig forbedret. Spesielt å nevne er at Bente på egen hånd ordnet det store bidraget fra Sparebankstiftelsen som de siste 2 år har gitt stor verdi for klubbene og mange unge utøvere. Samarbeidet med de viktige komiteene har gått utrolig bra, men forbundets absolutte høydepunkt var den suksessfulle gjennomføringen av NM-veka i Stavanger, hjemmebana til Bente. Det ble en braksuksess både internt og eksternt.

Men høsten var så vidt i gang da vi fikk melding om at Bente var blitt sykemeldt.  Styret har gjort sitt beste i å håndtere sykemeldingen fra Forbundets eneste ansatte, men i ettertid innser vi at vi, som et lite forbund, basert på frivillighet burde hatt på plass et system for å håndtere slike episoder. Jeg vil derfor henstille til det nye styret om å melde Forbundet inn i NHO/Abelia for å sikre gode og korrekte prosesser. Dette er noe de fleste forbund har gjort.

Som sikkert alle har fått med seg så valgte Bente å si opp sin stilling for noen dager siden. Bente er fortsatt delvis sykemeldt og har 3 mnd oppsigelse. Jeg henstiller til det nye styret å finne en god løsning for Bente og forbundet.

I perioden med sykemelding, så har forbundskontoret vært delvis bemannet.  Noe har Bente håndtert, noe har styret håndtert, og vi var også så heldig å få Andreas Aabyholm til å trå til som vikar i en periode. Styret startet i slutten av 2019 prosessen med å rekruttere en fast GS-vikar, og som de fleste vet så var vi etter en omfattende prosess, så heldig å få tiltrukket oss Tord Bakke Arvesen. Tord vil gi en kort presentasjon av seg selv i etterkant av tinget.

Men nå skal vi avholde Ting.  Vi er altså det første Forbundet som velger å avholde et digitalt Ting.  Dette er noe jeg og Styret er veldig stolt over, og vi krysser alle våre fingre for at teknologien og prosessen blir så bra som vi tror og håper på.