Turneringene er nå lagt ut med klassifisering.

Legg merke til at Moss Open er flyttet til januar 2020 pga av ombygging på senter nå i august.

Sted for samlinger vil bli publisert så snart dette er klart. Første WC samling vil gå på Myrens, de andre samt Performance vil gå i Drammen. Første regionsamling vest på Sola og øst på Bærum. Innbydelser kommer straks.

Turneringsbestemmelsene vil ha noen små endringer og vil bli gjennomgått av styret på styremøte 31. august og deretter publisert.

Forbundet ønsker å at det blir gjennomført to PSA turneringer pr sesong, en høst og en vår og vil legge til rette for dette gjennom samarbeid klubb/forbund.