Tinget 2018 ble gjennomført søndag 06. mai på Olympiatoppen. Marit Roland fra NIFs sentralstyre holdt hilsningstale med fokus på anlegg og modernisering. Forbundet mottok sertifikat som Rent Forbund fra Antidoping Norge v/Linda Olsen. Vi retter en stor takk til Linda Olsen samt forbundets antidoping gruppe som består av John Eriksen, Melanie Moore og Stein Gabrielsen for å ha sikret sertifikatet innen planlagt tid.

Forbundsstyret hadde gleden av å dele ut to æresmedaljer, vi gratulerer
Brian Phillips Moss SK
Asbjørn Strømsvåg Søm SK

Etter valget består NSqF styret av følgende personer, alle representanter fra forskjellige klubber og med dekning fra øst, vest og nord i landet. Vi gratulerer.

President: Otto Kalvø, Lysaker SK
Visepresident: Frode Dorp, Mosjøen SK
Styremedlemmer: Brian Phillips Moss SK
Laila Grodås Østerhus Hafrsfjord SK
Vibeke Wiig, Oslo SK
Varamedlemmer:
1. vara: Karoline Hegbom, Vangen SK
2. vara: Marianne Hylland, Bærum SK

Styrets forslag til valgkomite ble applaudert, vi gratulerer.

Leder: Stein Gabrielsen, Oslo SK
Medlemmer: Melanie Moore, Lysaker SK
Vegard Fjellgaard, Lovund SK
Varamedlem: Nils Kristian Bø, Bærum SK

Protokoll Tinget 2018