Flere turneringer har vært planlagt gjennomført i mai og juni. På grunn av Corona har turneringskomiteen sammen med arrangører valgt å flytte disse til over sommeren og håper at smittesituasjonen er såpass forbedret at det lar seg gjennomføre. Valget er basert på helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet, hvor arrangementer som forutsetter forflytning over geografiske områder anbefales utsatt eller avlyst. Vi håper på bedre tider i august, slik at turneringene kan gjennomføres. Vi har enda ikke funnet egnet tid for å avholde senior-NM og vil komme tilbake når dette er klart.

Oppdatert turneringsoversikt:
31 juli-2.august: Fana Challenge
21 august-23 august: JR NM 2020
28 august- 30 august: Veteran NM