Vi minner om Turneringsreglementet hvor levering av turneringsrapport er beskrevet. På grunn av nytt regnskapssystem skal turneringsrapport også inneholde beløpet klubben søker på i følge antall spillere.
«Klubber er berettiget til å søke om støtte etter turneringsslutt til
turneringskomiteen.nsqf@gmail.com. Det skal søkes om turneringsstøtte innen 2 uker etter
turneringslutt. Det må videre skrives hvilket kontonr støtten skal utbetales til og antall deltakere.
Turneringsrapport skal sendes innen 2 uker etter endt turnering til Turneringskomiteen. På grunn av
nytt regnskapssystem skal turneringsrapporten også inneholde beløpet klubben søker på i følge
antall spillere. Dette er et krav fra vår regnskapsfører fordi rapporten brukes som bilag»