Turneringssystem

Forbundet har besluttet å utsette oppstart av nytt turneringssystem til 1. november, dvs at Tournament Software brukes tom oktober. Vi jobber fortsatt med ferdigstillelse av RankedIn og klubbene vil bli kontaktet i prioritert rekkefølge for opplæring av programmet. Turneringskomiteen vil se til at ranking for september og oktober vil bli manuelt oppdatert. For øvrig vises til nye turneringsbestemmelser for sesongen 2017-2018. De finner du her.

Vi ber dere ta kontakt med turneringskomiteen ved spørsmål.

Av | 2017-10-02T09:15:20+00:00 15. september 2017|Forbundet informerer, Turneringer|