I forbindelse med junior-NM har vi sjekket ut våre tiltak med kommuneoverlegen i Bergen Kommune og tilbakemeldingen derfra er at «….hvis smittetallene holder seg lave, er det uproblematisk å holde et stevne slik dere skisserer, i tråd med Norges Squashforbund og de generelle smittevernregler».

For å ivareta best mulig smittevern ønsker vi færrest mulig personer i lokalet til enhver tid. Vi vil derfor forsøke å komprimere kampene for de ulike aldersgruppene, ha matservering i eget lokale og oppfordrer spillere og foresatte til å oppholde seg andre steder i perioder hvor det er lengre pauser mellom kamper. Det vil bli streaming fra 3 baner slik at det er gode muligheter til å følge kamper fra andre steder?

Bortsett fra i kampsituasjon, gjelder de generelle smitteverntiltakene under arrangementet:
– god hånd- og hostehygiene
– minst en meter avstand til andre (unntatt dine nærmeste)
– dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme

Noen av tiltakene vi gjør:

– økt renhold med jevnlig vask av utsatte flater som dommerbrett, dører og gelender
– anti-bac tilgjengelig flere steder i lokalet
– avstandsmarkering på galleriet
– unngå håndhilsing før og etter kamp
– vi følger FHI sine anbefalinger ift. servering, og at vi i tillegg legger opp til stor grad av porsjonspakning (frukt/sushi/kaker)
– oppfordrer til navnemerking av drikkeflasker
– egen smittevernansvarlig
– redusere trafikk i vindeltrapp

Vi er pålagt å ha oversikt over de som er tilstede på arrangementet. Alle som er tilstede må derfor registrere seg med navn og telefonnummer på forhånd. Ved ankomst vil alle få utlevert et armbånd som viser at man er registrert. Armbåndet skal være på hele tiden. Informasjonen vil bli slettet 10 dager etter at arrangementet er ferdig. Registreringen gjøres for å lette eventuell smittesporing.

Skjema for registrering og bestilling bankett:
https://docs.google.com/forms/d/1SrkG-DuaaXr5OpS56oDUa3HCnO8sAJk6Da6TPPtDFOM/edit?usp=sharing