Forbundet utvider det sportslige apparatet

For å skape ytterligere vekst og utvikling har forbundet valgt å ansette en sports- og landslagssjef. Gjennom et vanskelig år har våre sportslige ressurser klart å etablere et tilbud for mange av våre utøvere som har bidratt til god utvikling. Nå får vi muligheten til å akselerere arbeidet.

[…]

Av |2021-05-14T14:40:56+02:0014. mai 2021|Forbundet informerer|

Ny arrangørklubb for Senior-NM.

Norges Squashforbund har besluttet å bytte arrangørklubb og sted for Senior-NM 2021. Det vil si at planen om å delta på NM-vekaarrangementet i regi av NIF, i Sarpsborg endres. For Norges Squashforbund er det viktig at arrangementet kan gjennomføres for å sikre motivasjon og aktivitet til våre utøvere, og det er større sannsynlighet for det som enkeltstående arrangement, enn dersom vi deltar i NM-veka. […]

Av |2021-05-12T11:50:27+02:0012. mai 2021|Forbundet informerer|

Bergen Squash Klubb inviterer til eliteturnering 4.-5.juni!

I samråd med Norges Squashforbund er det besluttet å sette opp en elite-turnering i Bergen i juni. De nasjonale tiltakene åpner for toppidrettsarrangement, og derfor vil det denne gangen kun være spillere som er registrert i NIF sin toppidrettsprotokoll som vil være spilleberettiget. Det vil spilles to klasser for menn, Elite A og Elite B, og en klasse for damer. Alle klasser har max 16-trekning. Mer info om turneringen i RankedIn – link.

Squashforbundet er glade for at vi sakte men sikkert kan åpne opp for trening og konkurranseaktivitet, og ser frem til forhåpentligvis stor turneringsaktivitet for hele squash-Norge etter sommeren.

Arrangementet er avklart med Bergen kommune.

Av |2021-05-05T15:44:31+02:0005. mai 2021|Forbundet informerer|

REGIONSAMLING I SQUASH FOR JUNIORER 14-15-16 MAI I BODØ- REGION NORD NORGE

Juniorer i din squashklubb inviteres herved til regionsamling i Bodø på Rapida squash senter.
Samlingen vil bli holdt av regiontrener Wiggo Olsen , samt «gjeste» trenere, for at alle sammen skal bli ivaretatt på best mulig måte.

Det vil bli trening fra fredag 14 mai kl 19, samt trening lørdag og søndag. Vi stiller med lunsj på lørdag i form av pizza, frukt og drikke.
Alle juniorer vil få utdelt treningstrøyer for helgen.

Les invitasjonen under;

REGIONSAMLING

Av |2021-04-26T10:55:46+02:0026. april 2021|Forbundet informerer|

Samordnet registrering – frist 30. April

Samordnet registrering – frist 30. april

Vi minner om samordnet registrering – som har frist 30. april – og som må gjøres av alle squashklubber. 

I påsken mottok alle medlemsklubber e-post fra NIF, med informasjon om den årlige idrettsregistreringen. Det er viktig at alle squashklubber gjennomfører denne. Dette er klubbenes «selvangivelse», og gir oss tallgrunnlag som er viktig for å kunne følge og arbeide med medlemsutviklingen. Omfanget av medlemmer i våre medlemslag er også viktig for forbundets økonomi – og igjen hvordan vi kan være en støttespiller for dere i våre medlemsklubber; hvilke tilskuddsordninger vi har, turneringsomfang, klubbutviklingstilbud etc.

Idrettsregistreringen – samordnet registrering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal du registrere:

 • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført – utsatt frist).
 • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis.

Forbundet kan også hjelpe dere hvis det er noe dere er usikre på- ta kontakt med Charlotte på 922 01 410.

Av |2021-04-23T10:12:44+02:0023. april 2021|Forbundet informerer|

Egentrening for Squashklubbers medlemmer

Det har i lengre tid vært ulik praksis og fortolkning rundt covid-19 forskrifter og særlig hva gjeler organisert og ikke organisert idrettsaktivitet. Norges Squashforbund har sammen med flere ikke-kontaktidretter i lengre tid ment at egenorganisert aktivitet gjennom booking sikrer bedre kontroll- og sporingsmuligheter. […]

Av |2021-04-16T15:59:07+02:0016. april 2021|Forbundet informerer|

Veteran-NM utsatt til over sommeren

På grunn av smitte utviklingen den senere tiden og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av turneringen har arrangør i samråd med NSQF kommet frem til at Veteran NM utsettes til etter sommeren. Ny ønsket dato for turneringen er satt til 10.-12. september 2021, men endelig arrangementsdato vil presenteres i neste sesongs terminliste som kommer i mai.

Av |2021-04-05T11:01:49+02:0005. april 2021|Forbundet informerer|

Koronavettregler Norges Squashforbund

Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Våre retningslinjer vil bidra til trygg gjennomføring av trening og arrangement. Slik situasjonen er i dag vil noen klubber leve mer som «normalt», mens andre blir hardere rammet. Vi står sammen i denne dugnaden- og gleder oss til vi kan åpne opp for all aktivitet igjen 100%. I mellomtiden er det viktig at alle gjør sitt for å bidra til å redusere smitte.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NB! Norges Squashforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Klubbens kommune kan ha strengere regler som klubben må forholde seg til. Alle klubber må derfor også sette seg inn i sin kommunes koronavettregler.

Presiserer at det er strengeste tiltak som gjelder, sett dere derfor godt inn i lokale myndigheters retningslinjer. 

[…]

Av |2021-03-26T12:47:45+01:0026. mars 2021|Forbundet informerer|

Samordnet rapportering

Litt usikker på Samordna rapportering? NIF inviterer til en gjennomgang av hvordan det gjøres og hvorfor det gjøres.

Idrettslaget får en praktisk gjennomgang av Samordna rapportering. Hvordan gjør man det, og hvorfor gjør man det?

Innom:

 • Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer. Hva er egentlig forskjellen?
 • Svare på spørsmåla fra NIF og Særforbund
 • Oppdatering av kontaktinfo og styret
 • Melding til BRREG.

Etter hver bolk vil det bli gitt 5 minutter til å trykke selv før man går videre. Poenget der er ikke at man nødvendigvis skal bli ferdig, men at man blir trygg på systemet.

Påmelding her (innen 25.04 klokken 18:00)

Av |2021-03-26T12:47:03+01:0024. mars 2021|Forbundet informerer|
Gå til toppen