Squashspill er tillatt

Basert på rådgivning fra NIF og helsemyndigheter kan NSqF endelig anbefale åpning av squashbaner, og ordinært spill. Squash er ikke en kontaktidrett, og selv om vi skal holde en meters avstand er det nå gode muligheter for tilnærmet normalt spill. Spillereglene regulerer kontakt og obstruksjon mellom spillerne, gjennom «let-regelen» og NSqF understreker viktigheten av en streng etterlevelse av denne for å opprettholde avstandsregelen. […]

Av |2020-05-19T13:05:03+02:0015. mai 2020|Forbundet informerer|

Turneringer flyttes

Flere turneringer har vært planlagt gjennomført i mai og juni. På grunn av Corona har turneringskomiteen sammen med arrangører valgt å flytte disse til over sommeren og håper at smittesituasjonen er såpass forbedret at det lar seg gjennomføre. […]

Av |2020-05-19T13:13:13+02:0014. mai 2020|Forbundet informerer|

Presidentens tale til squashklubber ved tinget

Kjære alle Squash ildsjeler

Velkommen til det 34. Squashtinget i kongeriket Norge. Tusen takk for at dere stiller opp, enda en gang.

Verden, Norge, Squashen og hver og en av oss, opplever veldig spesielle tider akkurat nå.  Hvordan det vil gå, vil bare fremtiden vise, men det vi sikkert alle her kan være enige om, er at vi alle trakk gull-loddet når vi ble født i dette landet. […]

Av |2020-05-19T13:14:06+02:0028. april 2020|Forbundet informerer|

Squashforbundet Coronavettregler

Oppdatert informasjon om forbundets coronavettregler

Myndighetene har fra 7. mai gitt ytterligere rom for åpning av norsk idrett, og NSqF er svært fornøyd med mulighetene dette gir for å starte opp igjen treningsaktiviteten i idrettslagene. Vår idrett er ikke en kontaktidrett, og dette medfører derfor gode muligheter for å spille squash, også på ordinært vis. […]

Av |2020-05-19T13:30:40+02:0024. april 2020|Forbundet informerer|

Pressemelding: Suksess med digitalt Forbundsting

Som første særforbund avholdt Norges Squashforbund lørdag 18. april 2020 sitt Forbundsting digitalt. De fleste tingdelegatene deltok på Teams, mens noen få møtte fysisk på Idrettens hus med to meters avstand. Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt, gjennom skriftlig elektronisk stemmegivning. Gjenvalgte President Otto Kalvø takker for fornyet tillit, og ber medlemmer og squashentusiaster ta vare på hverandre og egen helse i en krevende tid. Elisabeth Faret overbrakte en hilsen og lykkeønskinger på vegne av Idrettsstyret og Idrettspresident Berit Kjøll. […]

Av |2020-05-19T13:33:23+02:0022. april 2020|Forbundet informerer|

Informasjon i forbindelse med tinget 18.4

NSqF gjennomfører tinget digitalt, 18.04.20. I denne artikkelen vil du få en del nødvendig informasjon, som vi ber deg sette deg godt inn i.

Foreslåtte endringer, spørsmål, benkeforslag og lignende:
Dersom du har forslag til endringer, kommentarer, spørsmål eller benkeforslag til valgkomitéens innstilling bes du om å sende dette inn i forkant til epost: tord.bakkearvesen@nif.idrett.no. Eposten merkes med «Innspill tinget 2020». […]

Av |2020-05-19T13:37:40+02:0016. april 2020|Forbundet informerer|

Informasjon om krisepakken til idretten

NIF har i dag sluppet viktig informasjon om krisepakken som støtter idretten. Arrangører som har måttet avlyse, flytte eller stenge sine arrangement anbefales å se gjennom veiledningen, og søke om kompensasjon for eventuelle tapte billettinntekter, deltakerutgifter og merutgifter.

Les mer om krisepakken på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/

Med ønske om en god påske
Norges Squashforbund

Av |2020-04-09T11:00:31+02:0009. april 2020|Forbundet informerer|

NSqF Corona-vettregler

NSqF anbefaler ikke organisert trening, men oppfordrer til egentrening innenfor de rammene som er gitt av norske helsemyndigheter og NIF. Bakgrunnen for dette er vanskeligheten av å etterfølge regel om avstand samt bruk av fellesutstyr (eksempelvis ballen, ballkaster, dørhåndtak) som er en smittekilde gjør at det ikke er mulig å være 100% sikre på at aktiviteten ikke medfører noen smitterisiko.

NSqF vil holde dialog med NIF og helsemyndigheter for videre utvikling, og minner klubbene om å følge smittevernloven og oppfordrer alle medlemmer til å følge regler gitt av norske helsemyndigheter.

Anbefalinger fra NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Av |2020-04-03T20:14:56+02:0003. april 2020|Forbundet informerer|

Tinget 2020 gjennomføres elektronisk 18. april kl 10 – 14

Tinget vil bli gjennomført innenfor nødvendig lover og vedtekter ifølge NIFs lovutvalg i anledning korona situasjonen.

Detaljer angående gjennomføring vil bli formidlet til påmeldte.

Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre og kontrollkomite vedlagt.

Tingpapirene vil bli sendt ut senest 14 dager før Tinget.

Valgkomiteens innstilling Forbundsstyret 2020

Valgkomiteens innstilling Kontrollkomiteen 2020

Av |2020-03-31T15:51:07+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|

NSqF Aktivitet

Håper dere alle har det bra og at dere finner alternative måter å trene på.
Norges Squashforbund stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak som påvirker vår aktivitet i april slik:
Fanas påsketurnering er avlyst
NM JR flyttes til helgen 12.-14. juni
Vi lever i håpet og planlegger for gjennomføring av både NM junior, senior og veteran i juni. Kontakt arrangørklubb for nærmere informasjon. Bestiller dere flybilletter, velg med avbestillingsmulighet.

Av |2020-03-31T10:18:17+02:0031. mars 2020|Forbundet informerer|