Forbundsstyret har undertegnet en arbeidsavtale med Tord Bakke Arvesen. Arvesen ansettes som Generalsekretær-vikar og tiltrer stillingen 01.04.20. Arvesen kjenner norsk idrett svært godt gjennom mange år både som frivillig, tillitsvalgt og ansatt. Tord har arbeidsbakgrunn fra Telemark Toppidrettsgymnas og kommer fra stillingen som Sportssjef i Bækkelagets Sportsklubb/Norway Cup. Han var i en lengre periode konstituert Generalsekretær i BSK/NC. Han har hatt ulike stillinger innenfor både bredde, toppidrett, idrettsarrangement samt flere styre-, råds- og komiteroller i kommune, klubb og særkretser.
Forbundsstyret er godt fornøyd med å få en ung, men erfaren idrettsleder. Vi har stor tro på at Tord vil bidra til et positivt løft for Norges Squashforbund. Han viser høy motivasjon for å nå målsettingene i forbundets strategi. Han er samarbeidsorientert og har god erfaring med utvikling både av sport, anlegg og administrativ drift. Sammen med styret, øvrig administrasjon og ressurspersoner, er vi sikker på at Arvesen vil være et viktig bidrag til utviklingen forbundet skal gjennomgå de neste årene.

Otto Kalvø
President