Om nsqf

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
Så langt har nsqf opprettet 342 blogginnlegg.

Invitasjon Lag NM 2020

Vi håper så mange lag som mulig melder seg på! Turneringen er ikke lagt ut på Rankedin enda men vil blir lagt ut i løpet av neste uke. Trykk på poster under for å se i fullverdig versjon.

Av |2020-02-04T09:41:43+01:0004. februar 2020|Forbundet informerer|

Turneringer sesongen 2020-2021

Vi minner om søknadsfristen 1. mars for å søke om å arrangere approberte turneringer.

Søknadsskjemaet ligger under ’For klubber’ og ’Turneringssøknad’ på NSqFs hjemmesider.

Søknaden sendes til Turneringskomiteen i NSqF: turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Målet er å publisere oppsettet i løpet av juni. Det hele er et stort puslespill. Det skal tas hensyn til samlinger, turneringer internasjonalt, høst/vinterferier, konfirmasjonsdatoer ol. Dette er krevende, men det pleier å løse seg med et godt samarbeid på tvers av komitéene.

Av |2020-01-21T12:24:40+01:0021. januar 2020|Forbundet informerer|

Essex Junior Open

Det er veldig kjekt å se at det er stor interesse for turen til Essex Junior Open 1.-2. februar!
For å få bedre oversikt over hvem som skal være med, ber vi om følgende:

• foresatte bekrefter deltagelse ved å informere Stein Erik Knoph (seknoph@gmail.com) senest 10.januar
• vi foretrekker å bestille hotell samlet. Gi beskjed om romtype og hvem du eventuelt ønsker å dele rom med. Betaling for hotell gjøres senere

Hvis du som foreldre ikke planlegger å være med på turen, ber vi om at du informere om deltakelse
før dere bestiller flybilletter etc. Da har vi kontroll på at det er nok voksne per barn.

Her er reisetider fra Oslo og Bergen. Andre byer er selvfølgelig mer enn velkomne til å bli med!

• Oslo: Ryan Air til Stansted fredag kl 15:25, retur mandag kl 11:55
• Bergen: WizzAir til Luton fredag kl 15:05, retur mandag kl 11:40

Vær oppmerksom på at Ryan Air har en nedre aldersgrense på 16 år for å bestille tur uten følge med
en voksen. Tilsvarende aldersgrense hos Wizzair er 14 år. Vennligst informer Noha
(noha.elganainy@yahoo.co.uk) eller Kathleen (kathleen.j.meling@gmail.com) hvis behov for å
koordinere flybestilling.

Vi har vært i kontakt med arrangøren av turneringen som vil hjelpe oss med påmelding hvis
problemer med å registrere seg.

Til slutt ønsker alle spillere og foreldre en riktig god jul!

Mvh.
Lauren, Noha og Stein Erik

Av |2019-12-20T13:25:42+01:0020. desember 2019|Forbundet informerer|

Ren Utøver – ny repetisjonsmodul

Våren 2018 ble Norges Squashforbund sertifisert av Antidoping Norge som Rent Særforbund.
Sertifiseringen gjelder for to år av gangen, og i den perioden må NSqF følge opp det som står i
handlingsplanen for antidopingarbeidet.

Handlingsplanen omhandler blant annet e-læringsprogrammet Ren Utøver, som gir nyttig og god
antidopingopplæring på en moderne måte (http://www.renutover.no).

Nå har Antidoping Norge lansert en repetisjonsmodul i Ren Utøver. Den nye modulen gir mulighet for
repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt.

Når repetisjonsmodulen er bestått, vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst
på diplomet. Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv
moduler av Ren Utøver.

Vennlig hilsen
Stein Gabrielsen, medlem i NSqFs antidopingutvalg

Av |2019-12-04T11:22:10+01:0004. desember 2019|Forbundet informerer|

Endring av turneringsbestemmelse

Turneringskomiteen utarbeidet nye turneringsbestemmelser for sesongen 2019/2020. Disse var
først til høring i klubbene og ble deretter godkjent av styret. En av endringene var at det ble stilt
krav til deltakelse i Herrer Elite og Damer Elite (både antall spillere og ranking) for at status som
Gold/Platinum skulle opprettholdes. Hvis kravet ikke ble oppfylt, kunne turneringen nedgraderes.
Grunnen til denne endringen var at det i fjorårssesongen ble arrangert enkelte turneringer med
lav og svak deltakelse, noe som ga urimelig høy uttelling for noen spillere.

Da denne praksisen skulle gjennomføres, reagerte både klubber og spillere svært negativt på
nedgraderingen, ikke minst fordi beskjeden ikke kan gis før etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Dette ga en uforutsigbarhet som ikke var akseptabel, ble det sagt.

Turneringskomiteen og styret tok disse reaksjonene til etterretning og lovet å behandle
turneringsbestemmelsene på styremøtet 9. november 2019. Etter en helhetsvurdering besluttet
styret at de nye kravene skulle fjernes fra bestemmelsene, og at når en turnering først var blitt
satt opp med en viss status, skulle den få beholde den.

Styret bestemte også at eventuelle turneringer som var blitt nedgradert, skulle oppgraderes igjen
til tidligere status (og gis tilsvarende rankingpoeng). Turneringsbestemmelsene vil bli justert i
henhold til denne beslutningen.

Av |2019-11-11T13:18:03+01:0011. november 2019|Forbundet informerer|

Ny kontaktinfo Forbundskontoret

Generalsekretær Bente Stavenes er sykmeldt for en periode. Andreas Åbyholm vil fungere som vikar i mellomtiden. Ved kontakt til Norges Squash Forbund skal følgende kontaktinformasjon benyttes:

Andreas Åbyholm
Mail: andreas.abyholm@nif.idrett.no
Tlf: 90141314

Av |2019-10-31T12:22:33+01:0031. oktober 2019|Forbundet informerer|

Turneringsrapport

Vi minner om Turneringsreglementet hvor levering av turneringsrapport er beskrevet. På grunn av nytt regnskapssystem skal turneringsrapport også inneholde beløpet klubben søker på i følge antall spillere.
«Klubber er berettiget til å søke om støtte etter turneringsslutt til
turneringskomiteen.nsqf@gmail.com. Det skal søkes om turneringsstøtte innen 2 uker etter
turneringslutt. Det må videre skrives hvilket kontonr støtten skal utbetales til og antall deltakere.
Turneringsrapport skal sendes innen 2 uker etter endt turnering til Turneringskomiteen. På grunn av
nytt regnskapssystem skal turneringsrapporten også inneholde beløpet klubben søker på i følge
antall spillere. Dette er et krav fra vår regnskapsfører fordi rapporten brukes som bilag»

Av |2019-10-04T10:10:46+02:0004. oktober 2019|Forbundet informerer|

Utbetaling av honorar og utlegg

All utbetaling av honorar og utlegg blir utført den 12. hver måned. Forbundet bruker Visma Expense via vår nye regnskapsfører Idrettens Regnskapskontor IRK, informasjon er publisert tidligere. Alle som har levert til kontoret sitt fødselsnummer, adresse, epost og bankkontonummer skal ha fått en mail med hvordan dette skal fylles ut. Det er kun slik vi utbetaler og de som har hatt utlegg som skal refunderes og som ikke har levert sine opplysninger må levere til kontoret asap. Vår generalsekretær er sykmeldt, men holder i dette enn så lenge.

Av |2019-10-03T10:19:24+02:0003. oktober 2019|Forbundet informerer|