I samråd med Norges Squashforbund er det besluttet å sette opp en elite-turnering i Bergen i juni. De nasjonale tiltakene åpner for toppidrettsarrangement, og derfor vil det denne gangen kun være spillere som er registrert i NIF sin toppidrettsprotokoll som vil være spilleberettiget. Det vil spilles to klasser for menn, Elite A og Elite B, og en klasse for damer. Alle klasser har max 16-trekning. Mer info om turneringen i RankedIn – link.

Squashforbundet er glade for at vi sakte men sikkert kan åpne opp for trening og konkurranseaktivitet, og ser frem til forhåpentligvis stor turneringsaktivitet for hele squash-Norge etter sommeren.

Arrangementet er avklart med Bergen kommune.