Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:
• mennesker med funksjonsnedsettelse
• mennesker med innvandrerbakgrunn
• mennesker med en fysisk sykdom
• mennesker med psykisk sykdom eller
• mennesker med lav betalingsevne
Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 15. februar 2019
For prosjekter med oppstart høst 2019 er søknadsfristen 15. februar 2019.
For å bli opprettet som søker må du:
1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
• om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.
2. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:
• prosjektets bakgrunn
• prosjektets målsetting
• prosjektets målgruppe
• prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
3. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.
Les […]

Av |2019-01-21T10:45:49+00:0021. januar 2019|Forbundet informerer|

Uttak til German Junior Open 2019

Landslagstrener Lauren Selby og sportskomiteen har gleden av å informere om at følgene spillere er tatt ut til å representere forbundet i German Junior Open 2019
Madeleine Hylland
Elias B Ratejczak
Nicolai Bø
Oliver Gangsø Badawy
Andreas Knoph
Irene Fossen
Dawood Atif
Camillia Hendy

Av |2019-01-11T15:17:29+00:0011. januar 2019|Forbundet informerer|

Nye satser for egenandeler ved uttak til samlinger og internasjonal deltakelse/EM 2019

Sportskomiteen har i sitt budsjettforslag for 2019 endret satser for egenandeler. Forbundsstyret vedtok disse i budsjettmøte november 2018.
Egenandelene 2019:
EM SR & JR: ingen egenandel
Internasjonale turneringer JR kr 2.000
World Class samlinger: ingen egenandel
Performance samlinger: kr 500
Region: kr 500
50% søskenrabatt gjelder ved all JR deltagelse beskrevet her

Av |2019-01-11T14:47:49+00:0011. januar 2019|Forbundet informerer|

Kjære Squash venn/entusiast !

Det er nå nesten 3 år siden jeg fikk tillit fra dere, de tillitsvalgte i klubbene, til å lede et av de mest spennende og flotteste særforbund som Norge har, NSQF. Jeg gikk ambisiøst inn i forbundet med en visjon om at vi skulle, og måtte bli FLERE OG BEDRE. Blir vi FLERE OG BEDRE, så ville støtten komme gjennom diverse kilder, ikke minst økt støtte fra NIF/Staten. Når ressursene kommer, så har ledelsen og styret vært helt klar; økte ressurser vil gå til klubbutvikling, støtte til flere trenere, landslag og til slutt stipender til de beste spillerne. Da blir vi også mye bedre.

Vi har i alle år hatt gleden og privilegiet av å holde til i Stavanger, hvor vår strålende og hardt arbeidende General Sekretær, Bente Stavenes har holdt i alle trådene siden høsten 2015. En av tingene jeg har lært fra næringslivet har vært at det ikke er mulig å drive en butikk helt alene, så det å bli flere, minimum 2 i administrasjonen er helt nødvendig, da det både driftes og bygges. Dette er et mål for GS og styret.

Da Norges Idrettsforbund i 2018 åpnet for muligheten for direktemedlemskap i forbund, og «enklere klubbdrift», så ble dette et viktig prosjekt for meg og styret, da det passet utrolig godt inn i vår strategi.

Mulighet til å bli flere i administrasjonen gjennom NIF støtte, samt vi kunne finne nye måter å knytte alle aktive squash spillere til vår sport, klubber og forbund.

Takket være et visjonært styre og ledelse, så ble arbeidet med å bli […]

Av |2018-12-24T11:45:44+00:0024. desember 2018|Forbundet informerer|

God Jul og Godt Nytt År

Det nærmer seg slutten av året og vi kan se tilbake på et godt år i Norges Squashforbund med god utvikling både sportslig, økonomisk og administrativt. Vi har i løpet av de siste par årene fått på plass Rankedin som har blitt godt mottatt som et godt turneringsverktøy og rankingsystem. Det er svært viktig at våre medlemmer opplever at dette fungerer godt. Vi har etablert elektronisk lisensordning. Vi har bl.a. satt fokus på klubbutvikling, trenerutdanning og besøkt 25 av 40 klubber, alle klubber er tilbudt besøk. Vi har styrket landslagsteam og regionsteam med bredere tilbud om samlinger. Vi har igangsatt rekruttering av barn og unge gjennom vårt prosjekt Squash Skole med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, 10 klubber deltok i år og 12 klubber blir med i 2019, noen fra i fjor og noen nye. Vi er blitt et Rent Særbund. Det er fremdeles utfordringer på flere felt. Vi er aktive innen anleggspolitikken i NIF, NIFs moderniseringsprosjektet for en enklere hverdag i klubb, direkte medlemskap og vi har en vei å gå innen utvikling og utdanning av dommere. Vår president er aktiv politisk mot NIF, ESF og WSF. Vi har en sunn økonomi med en meget god balanse.
Helt på tampen av året har vi fått to nye klubber, Øvre Romerike og Stavanger, vi er stolte over ildsjelene som drar dette i gang.
Ingenting av dette er mulig å få til uten fantastisk innsats fra alle dere frivillige i alle kroker av landet vårt, takk.
På vegne av forbundsstyret ønskes alle medlemmer og alle støttespillere en riktig god jul, takk for all frivillig innsats og entusiasme som legges […]

Av |2018-12-21T12:22:50+00:0021. desember 2018|Forbundet informerer|

NM SR og NM veka 2019

NM veka blir arrangert 26.-30. juni, ca 40 idretter vil delta, vi deltar med vårt NM SR. Det er NIF/NRK som har eierskap til arrangementet og legger føringer for pressedekning og finaletider. Vårt forbund har satt opp lørdag 29. som 1. prioritet for finaler og søndag 30. som 2. prioritet, det har flere idretter også ønske om. Finaledagene vil bli klare fra NIF/NRK tidligst en gang på nyåret. Vår NM SR vil bli arrangert på Toppform Sola, det vil bli oppsett som vanlig ifølge turneringsbestemmelsene med 32 deltakere i eliteklassene, samt A, B klasse osv. Det er søkt om kongepokaler. Vi har et sterkt ønske å avvikle kvart- semi- og finaler i glassbane i Stavanger sentrum og få vist frem den flotte sunne sporten vår også gjennom rekrutteringsprosjektet vårt og showkamper. Arrangør er svært positive til ideen. Dette vil bli en økonomisk utfordring som vi trenger sponsorer til. I starten av januar har prosjektgruppen et møte for videre planlegging og vi vil trenge hjelp på flere områder for å gjennomføre prosjektet rundt NM. Vi håper og tror at mange av dere ønsker å bidra til squashfest.

Av |2018-12-21T14:21:39+00:0021. desember 2018|Forbundet informerer|

Uttakskriterier for seniorspillere

Senior Selection Criteria

Selection for the European Senior Team Championships will be based on a number of different criteria as described in “Senior selection criteria” published on squash.no. Results from the Oslo Open and Sarpsborg Open which are the chosen selection tournaments, will be the main criteria for the selection. We will also base the selection on performance during the season attendance at national training squads, attitude towards self-improvement and dedication to maintaining a high level of fitness. We appreciate many players are not full-time professionals so we will take into consideration extenuating circumstances for not attending national training and selection tournaments as long as they are presented to the National Coach and Sports Committee in advance.

Lauren Selby
National Coach

Av |2018-11-30T13:41:42+00:0030. november 2018|Forbundet informerer|