NM SR og NM veka 2019

NM veka blir arrangert 26.-30. juni, ca 40 idretter vil delta, vi deltar med vårt NM SR. Det er NIF/NRK som har eierskap til arrangementet og legger føringer for pressedekning og finaletider. Vårt forbund har satt opp lørdag 29. som 1. prioritet for finaler og søndag 30. som 2. prioritet, det har flere idretter også ønske om. Finaledagene vil bli klare fra NIF/NRK tidligst en gang på nyåret. Vår NM SR vil bli arrangert på Toppform Sola, det vil bli oppsett som vanlig ifølge turneringsbestemmelsene med 32 deltakere i eliteklassene, samt A, B klasse osv. Det er søkt om kongepokaler. Vi har et sterkt ønske å avvikle kvart- semi- og finaler i glassbane i Stavanger sentrum og få vist frem den flotte sunne sporten vår også gjennom rekrutteringsprosjektet vårt og showkamper. Arrangør er svært positive til ideen. Dette vil bli en økonomisk utfordring som vi trenger sponsorer til. I starten av januar har prosjektgruppen et møte for videre planlegging og vi vil trenge hjelp på flere områder for å gjennomføre prosjektet rundt NM. Vi håper og tror at mange av dere ønsker å bidra til squashfest.

Av |2018-12-21T14:21:39+00:0021. desember 2018|Forbundet informerer|

Uttakskriterier for seniorspillere

Senior Selection Criteria

Selection for the European Senior Team Championships will be based on a number of different criteria as described in “Senior selection criteria” published on squash.no. Results from the Oslo Open and Sarpsborg Open which are the chosen selection tournaments, will be the main criteria for the selection. We will also base the selection on performance during the season attendance at national training squads, attitude towards self-improvement and dedication to maintaining a high level of fitness. We appreciate many players are not full-time professionals so we will take into consideration extenuating circumstances for not attending national training and selection tournaments as long as they are presented to the National Coach and Sports Committee in advance.

Lauren Selby
National Coach

Av |2018-11-30T13:41:42+00:0030. november 2018|Forbundet informerer|

Påbud om briller for juniorer i alle turneringer og samlinger

Vi ønsker å minne klubbledelse og turneringsledelse om Turneringsbestemmelsene angående juniorers pålagte bruk av briller og sørge for at dommerne ved turneringer har kunnskap om følgende og kan følge dette opp.
Før og under turnering
5. Det er påbudt for alle juniorspillere å bruke godkjente beskyttelsesbriller under turneringer. Dette gjelder også når en juniorspiller deltar på senior turneringer og på treninger/samlinger i regi NSqF.
Sjekk WSFs påminnelse her. Kanskje noe å tenke på for alle!

Av |2018-11-13T15:35:25+00:0013. november 2018|Forbundet informerer|

Ny mailadresse for Turneringskomiteen

Turneringskomitéen har fått ny felles mailadresse turneringskomiteen.nsqf@gmail.com Den gamle har ikke fungert optimalt og vi beklager til de av dere som har opplevd å ikke få respons på henvendelser. Vi håper nå at alt skal være i orden.

Av |2018-11-09T15:34:42+00:0002. november 2018|Forbundet informerer|

Ny webredaktør/Facebook/Kurs

Ny webredaktør

Vi har fått ny webredaktør, Daniel Hilde, velkommen til deg. Samtidig vil vi takke avtroppende redaktør Alice C. Boyd for fremragende innsats med forbedring av web og raske respons med å oppdatere weben til glede for alle medlemmer og øvrige squashspillere.

Facebook

Som de fleste av dere kjenner til eksisterer det i tillegg til forbundets offisielle Facebook-konto to grupper «Squash for alle» og «Squash junior» med Vibeke Wiig som administrator. Her oppfordrer vi alle til å bli medlemmer. Alle klubber og andre kan legge inn aktivitet for å nå ut til alle som driver med vår flotte sport. Link til til begge gruppene ligger på forsiden på forbundets web under «Viktige linker» på forsiden av https://squash.no/

Kurs

Vi setter opp dommerkurs torsdag 08. november kl 17.-20. og trenerkurs lørdag 08. november kl 09.-18. sannsynligvis på Lysaker eller Myrens. Påmelding og all informasjon finner dere på min idrett https://mi.nif.no/ logg inn eller lag ny bruker, trykk påmelding, trykk kurs og søk etter «Squash Trener» 1 eller «Squash Dommerkurs» og meld deg på. Vi må ha minst 6 person for å gjennomføre trenerkurset ved Matt McFahn.

Av |2018-10-26T14:36:36+00:0026. oktober 2018|Forbundet informerer|

NM SR 2019

NM SR 2019 blir en del av NM veka 2019 og flyttes fra januar til uke 26, siste uken i juni 2019.

Styret vedtok på styremøte søndag 09. september at NM SR blir flyttet til siste uken i juni 2019. Forbundet har gjennomført en god og ryddig prosess hvor landslagsspillere, klubber, komiteer og enkeltmedlemmer har fått anledning til å uttale seg. Vi oppretter en prosjektgruppe for arrangementet, målet er å lage et flott NM samt få vist frem denne flotte sporten vår på spektakulært vis, dette blir gøy, men mye jobb som skal gjøres! Arrangementet vil holdes i Stavanger-området.

Vi kommer med mer informasjon etter hvert. Sett av uke 26 2019 nå!

Av |2018-10-22T07:56:08+00:0012. september 2018|Forbundet informerer|

Vi minner om kompetansehelg 8.-9. september 2018

Logg inn på https://minidrett.nif.no/ og gå til påmelding/kurs og velg det kurset du ønsker å delta på. Her finner dere all informasjon om hvem kursene er rettet mot, kursholder, innhold, tid og sted og pris. All påmelding gjøres i https://minidrett.nif.no/

NSqF Trener 1 samling 08.-09. september for klubbtrenere med Trener 1 kurs

Vi anbefaler klubbene til å gjøre en vurdering hvem de vil sende pga begrenset plass og pris. Matt McFahn og Lauren Selby holder samlingen og regionstrenerne deltar. All informasjon tilgjengelig i kursinfo.

Squash Dommerkurs Oslo 09. september for alle

Squash Turnerings- og arrangementskurs 08. september for alle

Reise vil bli refundert for 1 trener pr klubb og vi håper alle kan overnatte hos venner og familie eller at klubben spanderer overnatting.

Ta kontakt med kontoret om du lurer på noe.

Av |2018-08-24T13:52:57+00:0024. august 2018|Forbundet informerer|