Endring av turneringsbestemmelse

Turneringskomiteen utarbeidet nye turneringsbestemmelser for sesongen 2019/2020. Disse var
først til høring i klubbene og ble deretter godkjent av styret. En av endringene var at det ble stilt
krav til deltakelse i Herrer Elite og Damer Elite (både antall spillere og ranking) for at status som
Gold/Platinum skulle opprettholdes. Hvis kravet ikke ble oppfylt, kunne turneringen nedgraderes.
Grunnen til denne endringen var at det i fjorårssesongen ble arrangert enkelte turneringer med
lav og svak deltakelse, noe som ga urimelig høy uttelling for noen spillere.

Da denne praksisen skulle gjennomføres, reagerte både klubber og spillere svært negativt på
nedgraderingen, ikke minst fordi beskjeden ikke kan gis før etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Dette ga en uforutsigbarhet som ikke var akseptabel, ble det sagt.

Turneringskomiteen og styret tok disse reaksjonene til etterretning og lovet å behandle
turneringsbestemmelsene på styremøtet 9. november 2019. Etter en helhetsvurdering besluttet
styret at de nye kravene skulle fjernes fra bestemmelsene, og at når en turnering først var blitt
satt opp med en viss status, skulle den få beholde den.

Styret bestemte også at eventuelle turneringer som var blitt nedgradert, skulle oppgraderes igjen
til tidligere status (og gis tilsvarende rankingpoeng). Turneringsbestemmelsene vil bli justert i
henhold til denne beslutningen.

Av |2019-11-11T13:18:03+01:0011. november 2019|Forbundet informerer|

Ny kontaktinfo Forbundskontoret

Generalsekretær Bente Stavenes er sykmeldt for en periode. Andreas Åbyholm vil fungere som vikar i mellomtiden. Ved kontakt til Norges Squash Forbund skal følgende kontaktinformasjon benyttes:

Andreas Åbyholm
Mail: andreas.abyholm@nif.idrett.no
Tlf: 90141314

Av |2019-10-31T12:22:33+01:0031. oktober 2019|Forbundet informerer|

Turneringsrapport

Vi minner om Turneringsreglementet hvor levering av turneringsrapport er beskrevet. På grunn av nytt regnskapssystem skal turneringsrapport også inneholde beløpet klubben søker på i følge antall spillere.
«Klubber er berettiget til å søke om støtte etter turneringsslutt til
turneringskomiteen.nsqf@gmail.com. Det skal søkes om turneringsstøtte innen 2 uker etter
turneringslutt. Det må videre skrives hvilket kontonr støtten skal utbetales til og antall deltakere.
Turneringsrapport skal sendes innen 2 uker etter endt turnering til Turneringskomiteen. På grunn av
nytt regnskapssystem skal turneringsrapporten også inneholde beløpet klubben søker på i følge
antall spillere. Dette er et krav fra vår regnskapsfører fordi rapporten brukes som bilag»

Av |2019-10-04T10:10:46+02:0004. oktober 2019|Forbundet informerer|

Utbetaling av honorar og utlegg

All utbetaling av honorar og utlegg blir utført den 12. hver måned. Forbundet bruker Visma Expense via vår nye regnskapsfører Idrettens Regnskapskontor IRK, informasjon er publisert tidligere. Alle som har levert til kontoret sitt fødselsnummer, adresse, epost og bankkontonummer skal ha fått en mail med hvordan dette skal fylles ut. Det er kun slik vi utbetaler og de som har hatt utlegg som skal refunderes og som ikke har levert sine opplysninger må levere til kontoret asap. Vår generalsekretær er sykmeldt, men holder i dette enn så lenge.

Av |2019-10-03T10:19:24+02:0003. oktober 2019|Forbundet informerer|

Moss Spenst Open 2019

Moss Squashklubb har på forespørsel fra Sarpsborg Squashklubb tatt over turneringshelgen 11-13.oktober. Det vil dermed bli turnering på Spenst Moss denne helgen. Første turnering på lenge i Moss så dette blir moro! Meld dere på! Aktivitetskalenderen vil bli oppdatert.

Av |2019-09-16T13:45:54+02:0016. september 2019|Forbundet informerer|

NM JR og PSA turneringer

Det er med stor glede vi kan informere om at ildsjelene i Bergen Squashklubb tar på seg arrangering av NM JR 2020 i april, vi gleder oss allerede.

Det har vært stor interesse på tvers i organisasjonen å arrangere PSA turneringer her hjemme. I årets sesong blir det to PSA turneringer, en arrangeres av Bærum Squashklubb i november og en av Bergen Squashklubb i februar. Dette blir et samarbeid med forbundet som i bestemmelsene har økt støtten til PSA turneringer samt NM SR og NM JR. Vi håper det vil være inspirerende for klubbene. Vi ber alle spillere/medlemmer å spre det glade budskap og oppmuntre utenlandske spillere til å delta og bidra til squashfest.

Aktivitetskalender er oppdatert.

Av |2019-09-10T13:47:43+02:0010. september 2019|Forbundet informerer|

Turneringskomiteen og bestemmelsene 2019-2020

Stein Gabrielsen overtar som leder av Turneringskomiteen, velkommen og takk for at du tar på deg den krevende oppgaven. En stor takk til Lars Erik som har gjort en strålende innsats som leder av komiteen sammen med Stian Soli, Lasse Klæning og Dung Tran. De har håndtert overgangen til nytt turneringssystem, nytt rankingsystem, revidering av turneringsbestemmelser samt utallige henvendelser fra våre medlemmer, noen mer krevende enn andre. Og mye annet. En stor takk til Lasse som forlater komiteen. Lars Erik, Dung og Stian blir med videre.
Reviderte turneringsbestemmelser er idag publisert.

Av |2019-09-10T13:35:40+02:0010. september 2019|Forbundet informerer|

Forbundskontoret

Forbundet har hatt en positiv utvikling de siste år med økt medlemsantall, økt aktivitet, blitt et rent forbund, egne barneidrettsbestemmelser, rekrutteringsprosjekt med pengestøtte fra DNB Sparebankstiftelsen, nytt turnering- og rankingssystem, ny lisensordning, ny struktur på region- og landslagssamlinger med region- og landslagsteam, tilbud om klubbesøk med fokus på utvikling både sportslig og administrativt, opprettet kursmaler for kurstilbud og satt fokus på og gitt tilbud om dommerkurs, trenerkurs og trenerutvikling. Vi har deltatt i prosjektet NM-veka med stor suksess. Vårt regnskapssystem blir nå oppdatert og vi tar i bruk Visma Expence for refusjon av utlegg.

Det jobbes svært godt i komiteene, godt samarbeid på tvers og inn mot forbundskontoret. Økt aktivitet gir mer administrasjon og dessverre mindre tid til utvikling. Med en ansatt ressurs er dette krevende. Vi ber derfor om forståelse om responstiden på henvendelser til kontoret er noe lengre enn ønskelig. Styret jobber med en styrking av administrasjonen.

Otto Kalvø
NSqF President

Av |2019-09-06T11:49:29+02:0006. september 2019|Forbundet informerer|

NM SR 2020

Forbundsstyret med komiteer gjennomførte strategimøte med påfølgende styremøte lørdag 31. august med evaluering av deltagelse i NM-veka 2019 og NM SR 2020 som viktigste saker. NM-veka 2020 blir arrangert i uke 26. Forbundsstyret vedtok at NM SR 2020 vil bli arrangert i juni. En prosjektgruppe ble dannet med Frode Dorp som leder. Gruppen vil se på ulike mulighetene for å delta i NM-veka 2020 på Hamar/Stange med beslutning innen september. Utfordringene er baneanlegg/ressurser/sponsorer.

Alternativt blir NM SR 2020 arrangert på Lysaker Squash med dato publisert innen September.

Styremøtereferat blir publisert under Forbundsstyret her på web.

Av |2019-09-04T14:29:26+02:0004. september 2019|Forbundet informerer|