Administrasjonen deltok på NIFs møte angående oppdatering på korona, NIF understreker at de forholder seg til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det gjør også forbundet og vurderer arrangement fortløpende.

Vi har nå mottatt informasjon fra ESF om at EM SR er kansellert. Spillere, sportskomité og landslagstrener er informert. Vi er i kontakt med sportskomité og ESF og vurderer deltagelse i U19 og U15 fortløpende.

Vi vurderer arrangementet Norwegian Junior Open og er i dialog med turneringsleder Vibeke Wiig. Hun informerer alle påmeldte om Helsedirektoratets anbefalinger som forbundet følger.

De økonomiske konsekvenser er pr. i dag uavklart, dette vil følges opp. NIF vil agere til våre politikere på idrettens felles vegne angående våre eventuelle tap.

Vi følger opp utviklingen tett og kommer med mer informasjon så snart som mulig.

Vedlagt følger pressemelding som er sendt ut fra NIF 10. mars vedrørende Corona-situasjonen og hvilke konsekvenser dette har for norsk idrett.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/koronasituasjonen-og-konsekvenser-for-norsk-idrett/