Det har i lengre tid vært ulik praksis og fortolkning rundt covid-19 forskrifter og særlig hva gjeler organisert og ikke organisert idrettsaktivitet. Norges Squashforbund har sammen med flere ikke-kontaktidretter i lengre tid ment at egenorganisert aktivitet gjennom booking sikrer bedre kontroll- og sporingsmuligheter.

Dette innebærer for oss også booket egentrening som for eksempel singlespill, eller spill med familiemedlemmer eller kohorter hvor påbudt avstand kan opprettholdes. I 2020 har vi ikke fått rapportert et eneste smitteutbrudd med denne type aktivitet.

Norges Golfforbund og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i skriftlig dialog med Helsedirektoratet fått avklart fortolkningen av Covid-19 forskriften (Kap. 5A, paragraf 16g). Svarene var entydige: Egenorganisert aktivitet er tillatt og kommer ikke under forbudet i covid-19-forskriften kapittel 5A paragraf 16g. Se link for helsedirektoratets svar. Egentrening – helsedirektoratet april 2021. Norges Squashforbund har også fått dette bekreftet av juridisk avdeling i NIF.

Dette betyr at klubber tilknyttet Norges Squashforbund kan tilby sine medlemmer (idrettslagets medlemmer, ikke senterets med mindre de melder seg inn i klubben) egentrening gjennom booking på squashbaner rundt om i landet. Dette gjelder uavhengig av alder. Klubbene bes kontakte kommuneoverlege/bydelsoverlege for formell tillatelse. Dette er god kutyme og sikrer at alle er omforent om forståelsen av lovverket. I henvendelsen kan dere vise til Helsedirektoratets svar til NIF/NGF og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Norges Squashforbund oppfordrer klubber til å ikke tiltrekke seg spillere fra andre kommuner/klubber. Vi ønsker å vise forsvarlige rammer og at vi har ansvarlige medlemsklubber som reduserer risiko for spredning av smitte og letter sporingsarbeidet. Vi vil understreke at selv om dette gir anledning til åpning for egentrening for squashklubbens medlemmer er det både kommunale og regionale restriksjoner som må følges.

Dette forutsetter at klubber sørger for god kontroll på sine medlemmer som vil booke egentrening. Klubben må etablere samarbeid med senteret for å sørge for at de spillerne som ikke allerede er klubbmedlemmer, men ønsker å drive egentrening melder seg inn i klubben gjennom klubbens medlemssystem. Det oppfordres til felles informasjon til medlemmene.

Oppsummering:

  1. klubben etablerer dialog med senteret om denne muligheten
  2. klubben kontakter kommunelegen for godkjenning og viser til Helsedirektoratets svar (link)
  3. klubb og senter informerer sine respektive medlemmer om muligheten til å booke egentrening hvis de er/blir medlemmer i klubben
  4. Klubbens innmeldingsside må tydelig fremkomme i informasjonen.
  5. bookingen åpner for klubbens medlemmer

Spørsmål fra klubber eller sentre kan sendes til Norges Squashforbund: squashforbundet@nif.idrett.no