Tidligere generalsekretær Bente Stavenes har hatt sin siste arbeidsdag i Norges Squashforbund.
Styret ønsker å rette en velfortjent anerkjennelse og takk til henne for hennes solide arbeid for vår
organisasjon. Hennes bidrag har tatt squashidretten i Norge et langt steg videre.

Bente har i løpet av sine år som generalsekretær vært bidragende til medlemsvekst. De siste årene
har medlemstallene i våre klubber skutt fart, og NSqF er å regne som et mellomstort forbund i norsk
sammenheng. Klubbene og forbundet favner i større grad den totale bredden av squashspillere i
Norge. Hun søkte om, og fikk et stort økonomisk bidrag til å gjennomføre rekrutteringsprosjektet
Squash Skole. Et tiltak som har introdusert vår idrett til mange barn og unge rundt om i landet.
Medlemsveksten er av stor betydning for NSqF både politisk, økonomisk og ikke minst idrettslig. Jo
flere spillere vi er, jo bedre blir vi.

Hun vil huskes for sitt klare ønske om og fokus på utvikling, og har evnet å tiltrekke svært god
kompetanse til forbundets landslag og klubbutviklingsprogram. Hun har etablert et system med kort
vei fra behov til løsning. NSqF er en dynamisk organisasjon som tar idrettslagenes ønsker på alvor og
har gitt faglig og organisatorisk påfyll der det har vært behov. NSqF er i en god posisjon for
videreutvikling når nye krefter nå har tatt over.

Bente har også vært pådriver for organisatorisk utvikling og rekruttering av nye medarbeidere til
forbundet. Hun har identifisert utviklingspotensialet som ligger i forbundet og våre medlemsklubber,
og vi gleder oss til å videreføre hennes tanker om å utvide organisasjonen ytterligere. Med flere på
laget kan vi fortsette å ta nye steg, slik hun hele tiden har synliggjort mulighetene for.

Det er mange suksesshistorier vi kunne fortalt, men vårt viktigste budskap er takknemmelighet for
hennes bidrag. Vi ønsker derfor på vegne av hele Norges Squashforbund å takke for din innsats og
engasjement i ditt arbeid for oss, og ønsker deg masse lykke til videre i livet.

Med vennlig hilsen,
Styret
Norges Squashforbund