Turneringskomiteen utarbeidet nye turneringsbestemmelser for sesongen 2019/2020. Disse var
først til høring i klubbene og ble deretter godkjent av styret. En av endringene var at det ble stilt
krav til deltakelse i Herrer Elite og Damer Elite (både antall spillere og ranking) for at status som
Gold/Platinum skulle opprettholdes. Hvis kravet ikke ble oppfylt, kunne turneringen nedgraderes.
Grunnen til denne endringen var at det i fjorårssesongen ble arrangert enkelte turneringer med
lav og svak deltakelse, noe som ga urimelig høy uttelling for noen spillere.

Da denne praksisen skulle gjennomføres, reagerte både klubber og spillere svært negativt på
nedgraderingen, ikke minst fordi beskjeden ikke kan gis før etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Dette ga en uforutsigbarhet som ikke var akseptabel, ble det sagt.

Turneringskomiteen og styret tok disse reaksjonene til etterretning og lovet å behandle
turneringsbestemmelsene på styremøtet 9. november 2019. Etter en helhetsvurdering besluttet
styret at de nye kravene skulle fjernes fra bestemmelsene, og at når en turnering først var blitt
satt opp med en viss status, skulle den få beholde den.

Styret bestemte også at eventuelle turneringer som var blitt nedgradert, skulle oppgraderes igjen
til tidligere status (og gis tilsvarende rankingpoeng). Turneringsbestemmelsene vil bli justert i
henhold til denne beslutningen.