Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet.

Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden.

Registrer ditt idrettslag elektronisk i Frivillighetsregisteret.

NIF Klubbsupport skal støtte klubbene. De har åpningstid alle hverdager (mandag – fredag) kl. 08.00 til 20.00. Vi anbefaler at klubbene benytter e-post for å stille spørsmål, hvis dette er mulig. Telefon til klubbsupport: 03615. E-postadresse:klubbsupport@idrettsforbundet.no.