Idrettsregistrering 2016-02-03T15:18:06+00:00

For mer informasjon om klubbers årlige idrettsregistrering benytt denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/kalender/idrettsregistreringen/