Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Det er bare idrettslagets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget.

Hvordan innhentes politiattesten?

Idrettslaget er pålagt å hente inn politiattest fra de som skal påta seg et oppdrag for idrettslaget. Den aktuelle personen må undertegne på et eget søknadsskjema som leveres til idrettslaget. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Idrettslaget må også undertegne på skjemaet før det sendes til det lokale politidistriktet. Idrettslaget bør sende flere søknader i en samlet bunke.

Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid. Søknad bør sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter. Idrettslaget har ikke anledning til å sette person til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er blitt fremvist.

Politiet sender attesten til den aktuelle personen i posten. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for idrettslaget. Innhenting av politiattest er gratis.