Handlingsplan Antidoping – Norges Squashforbund

Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités bestemmelser om doping. Disse bestemmelsene finnes i NIFs lovhefte kapittel 12 – Bestemmelser om doping.

I tråd med endringer i WADAs regelverk, ble NIFs bestemmelser om doping endret med virkning fra 8. mai 2011.

Veiledning til organisasjonsledd i NIF ved dopingsaker
Antidoping Norge har laget en veiledning til organisasjonsledd i NIF med oversikt over ansvar og plikter ved dopingsaker. Veiledning til organisasjonsledd i NIF ved dopingsaker.

Veiledning til utøver ved dopingsaker
Dersom en utøver anmeldes for brudd på dopingbestemmelsene, bør han sette seg inn i hvilke plikter og rettigheter han har. Veiledning ved dopingsak.

Dopingsaker knyttes til bruk av tilskudd
Antidoping Norge opplever nå flere saker som kan knyttes til bruk av tilskudd. Det advares
spesielt mot det stimulerende middelet metylheksanamin i den sammenheng, som er kjent under flere navn. Les mer på http://www.antidoping.no.

E-læringsprogrammet Ren Utøver
E-læringsprogrammet Ren Utøver gir nyttig og god antidopingopplæring på en moderne måte. Om kort tid vil det bli lansert tre nye case – to etikkcase og et case om rus som frontes av tidligere fotballspiller Claus Lundekvam. Sjekk programmet her: http://www.renutover.no

Dopingvarsel
Med Antidoping Norges «Dopingvarsel» gis utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/dopingvarsel/.