Lisens 2017-09-05T08:44:55+00:00

Alle som har fylt 13 år og ønsker å delta i forbundets approberte turneringer må løse lisens før de stiller til kamp. Den gjelder fra 1. august – 31. juli og skal fornys ved hver sesong.

Lisensen koster kr 100 per sesong.

Klikk her for lisensinnbetaling: Lisens sesongen 2017-2018

Nytt for denne sesongen er at styret har vedtatt å fjerne forsikringen fra lisensordningen på bakgrunn av mandatet styret fikk på ekstraordinært Ting i vår. Alle i Norge er forsikret gjennom folketrygden. Tidligere lisens/forsikringsordning har vært til nytte for en svært liten del av våre mest aktive spillere, 1-4 personer, og til irritasjon for mange. Med tro på at den nye ordningen kan gi mer deltagelse ved turneringer innføres ordningen fra 1. september 2017. Styret har vedtatt at lisensen settes til kr 100, en engangsum pr sesong som gir rett til å bli ranket, spille turneringer i inn- og utland og for administrering av drift i forbundet. For de som ønsker egen forsikring oppfordrer vi disse til å ta kontakt med eget forsikringsselskap. En av grunnene til at mange forbund har lisensforsikring er at det er en stor inntekt for forbund med stor medlemsmasse og at de derfor klarer å forhandle frem gode vilkår for sine medlemmer.

En ansvarlig fra klubben må alltid før en turnering sjekke om alle påmeldte har betalt lisens. Dette gjøres ved å sjekke påmeldte direkte fra lisenssiden. Er en påmeldt spiller ikke registrert, må lisens innhentes ved at spilleren fyller ut lisensskjema (viser til link nederst på siden) og betaler direkte ved oppmøte til ansvarlig person fra klubben. Klubbansvarlig plikter deretter å legge inn opplysningene via deltaker.no samme dag.