Prisene for punkt 1, 2 og 3 listet under gjelder pr. måned:

  1. Bilde med link til egen hjemmeside, kroner 2 000.
  2. Flash, maksimalt fem bilder og link til egen hjemmeside, kroner 3 000.
  3. Film, maksimalt 30 sekunder samt link til egen hjemmeside, kroner 4 000.

Spesialønsker utover dette avtales på særskilt grunnlag.

Våre faste annonsører og hovedsponsorer har forrang i ethvert henseende.
Standardstørrelse på annonse vil være B185 x H100 pixler.
Heltårsbaserte pakketilbud:

Hovedsponsor får offisiell logo på all aktivitet i regi av forbundet – inkludert brevkorrespondanse, logo (bilde, flash eller video) med link på hjemmesiden og logo på representasjonsklær. Samt reserverte plasser i forbundets regi ved NM og alle øvrige turneringer med mer. Pris per år kroner 100 000.

Sponsorvirksomhet av mindre omfang får logo (bilde eller flash) med link på hjemmesiden og logo på representasjonsklær. Pris per år kroner 50 000.

Individuelle ønsker kan avtales og prises deretter.

For ytterligere informasjon, kontakt forbundets Generalsekretær