Anleggskomitéen består av:

Leder:
Bente Stavenes
E-post: bente.stavenes@nif.idrett.no
Mobil: 901 41 314
Medlemmer:

Ansvaret til denne komiteen er nå underlagt forbundskontoret.

  • Ha nær kontakt med klubber, Idrettskretser og NIF for implementering av squashbaner i nye idrettshaller og eksisterende bygg.
  • Administrere henvendelser vedrørende nye anlegg.
  • Ha god kontakt med baneutbyggere for oppfølging av nye senter og etablering av nye klubber.
  • Bistå klubber med mål om et godt samarbeid med sentereiere.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.