Kontakt administrasjonen: squashforbundet@nif.idrett.no

Ansvaret til denne komiteen er nå underlagt forbundskontoret.

  • Ha nær kontakt med klubber, Idrettskretser og NIF for implementering av squashbaner i nye idrettshaller og eksisterende bygg.
  • Administrere henvendelser vedrørende nye anlegg.
  • Ha god kontakt med baneutbyggere for oppfølging av nye senter og etablering av nye klubber.
  • Bistå klubber med mål om et godt samarbeid med sentereiere.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.